Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Närmast en skandal att Trafikverket kan så lite om problemen på väg 225"

Bernt Wåhleman (L) skriver i en debattartikel att Trafikverket gång på gång har visat att myndigheten inte lägger någon vikt vid att försöka lindra de allvarliga trafiksäkerhetsproblemen på väg 225.

Vid två tillfällen har jag tillskrivit Trafikverket och påtalat bristande underhåll avseende växtlighet som skymmer sikten efter väg 225. Första gången skedde det i slutet av september förra året och andra gången i början av april.

Det handlar om den vägsträcka som boende i en del av Berga by i Sorunda måste gå för att komma till närmaste busshållplats. Inte nog med att sikten allmänt är skymd i den kurva man måste passera utan dessutom finns mitt i kurvan en växtlighet som sträcker sig nästan ända ut i vägbanan och kraftigt skymmer sikten för alla trafikanter, men i allra högsta grad för gående trafikanter på den obefintliga vägrenen.

Jag anser att det är Trafikverkets skyldigheter att se till att sådan skymmande växtlighet i vägrenen tas bort, därför kräver jag i mitt brev att växtligheten tas bort. Skulle en olycka ske i denna kurva är jag dessutom säker på att Trafikverket kommer att anses som skyldig till denna genom bristande åtgärder mot skymmande sikt och renhållning av vägrenar.

Först i slutet av april i år fick jag ett svar från Trafikverket som meddelade att ärendet överlämnats till de som underhåller vägarna för en åtgärd. Det är märkligt att det skall behöva ta så lång tid för att en enkel men viktig trafiksäkerhetshöjande åtgärd skall bli utförd. Det kan knappast handla om brist på pengar denna gång.

I samma brev begärde jag att Trafikverket skulle sätta upp en varningsskylt för utfart som används av sex hushåll med flera skolbarn och där en kurva med backkrön innebär att den som skall ut på 225:an har en sikt på cirka 60 meter där många fordon håller väsentligt högre hastighet än den tillåtna hastigheten 70 kilometer per timme. Som svar på min begäran skriver Trafikverket:

”Gällande önskemål om skylt som varnar för utfart är det inget vi kan tillgodose. Det beror anslutningens placering och sikt inte särskiljer sig från andra anslutningar på väg 225 eller liknande landsvägar. Enligt Trafikförordningen ska även ett fordons hastighet alltid anpassas till vad trafiksäkerheten kräver och att hastigheten aldrig får vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet. En låg hastighet ska t.ex. hållas på platser där sikten är skymd, vid fordonsmöte på smala vägar, där fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller invid vägen eller där korsande fordonstrafik kan förekomma. En varningsskylt skulle i detta fall inte tillföra någon extra information som man som fordonsförare behöver för att kunna anpassa sin hastighet efter förhållandena på platsen.

Varningsskyltar har i regel dålig effekt och många har en övertro till dem. De kan snarare leda till en falsk säkerhet för de som skall ut på eller korsa vägen. Därmed är vi väldigt restriktiva med att sätta upp varningsskyltar och gör det endast när vi bedömer att det absolut är nödvändigt.”

Det Trafikverket konstaterar hjälper knappast de som tvingas använda sig av en i princip livsfarlig utfart och hindrar inte heller trafikanter efter väg 225 från att hålla en alltför hög hastighet förbi denna utfart. På ett liknande sätt har Trafikverket tidigare avslagit en begäran från mig att förlänga hastighetsbegränsningen till 50 kilometer per timme som nyligen införts vid Ristomta till en bit bortom busshållplatsen vid Berga.

Enligt min mening ger Trafikverkets agerande ett intryck av att man har dålig kunskap om trafikförhållanden efter väg 225. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten skulle ha gjorts för länge sedan. Men inte ens nu när snart en stor del av den tunga lastbilstrafiken från en nyöppnad hamn kommer att rulla på väg 225 finns några tidsatta planer på förbättringar av trafiksäkerheten. Det är närmast en skandal!

Bernt Wåhleman (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel