Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: ”Oppositionen låter politiskt spel gå före sakfrågor”

Otto Svedenblad (M) skriver i en debattartikel om Nynäshamns kommuns beslut att inte bevilja ansvarsfrihet för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Vad är det som pågår i kommunhuset? Den frågan ställer jag mig, sannolikt tillsammans med många andra, efter att ha läst NP. Till skillnad från de flesta andra har jag numera en lite större insyn i den faktiska verklighet som våra folkvalda lever i. Jag är nämligen sedan i mars 2020 invald som ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN). När jag fick frågan om jag var villig att ta uppdraget svarade jag utan tvekan ja. Jag såg fram emot att kunna dra mitt strå till den stack som skulle leda till att Nynäshamn skulle kunna bli den skärgårdspärla den har förutsättningar att bli och förtjänar. Jag såg fram emot sakliga debatter och logiska beslut baserade på fakta och styrande lagar och regler. Sakfrågorna skulle vara det viktigaste och tagna beslut skulle främja Nynäshamns utveckling och dess invånare.

Jag kunde dock snabbt konstatera att det finns politiker som har en annan agenda. Där det politiska spelet är viktigare än sakfrågorna. Där det är viktigare att försöka smutskasta motståndarna än att utveckla kommunen. Där oppositionen till och med är villig att offra en nämnd där de själva har majoritet för att kunna skylla misslyckandet på alliansen. Att sedan revisorerna efter över 100 år av S-styre, under Alliansens första år vid makten, för första gången i Nynäshamns historia föreslår att en nämnd inte skall beviljas ansvarsfrihet är ju en händelse som ser ut som en tanke.

Revisorerna har alltså tagit till det tyngsta artilleri de har att tillgå och det tyder i min värld på att nämnden under 2019 grovt misskött sitt uppdrag så att kommunen lidit stor ekonomisk eller verksamhetsmässig skada eller att det bedrivits någon form av olaglig verksamhet inom nämnden. Jag förväntade mig alltså att hitta grava anklagelser i revisorernas underlag och undrade vad det var jag hade missat under 2019?

Det är främst tre punkter revisorerna anmärker på och använder som argument för sitt förslag. En felaktig upphandling när det gäller ombyggnation av Gröndalsskolan, hanteringen av den planerade ombyggnationen av brandstationen i Sorunda och kommunens bristande hantering av fastighetsunderhåll som lett fram till en underhållsskuld på mellan 500 miljoner kr upp till så mycket som 1 miljard. Allt detta är naturligtvis mycket allvarligt men frågan är hur mycket som inträffat under 2019?

Det visar sig att underhållsskulden har sitt ursprung i ett bristande fastighetsunderhåll som kan spåras ca 30 år tillbaka i tiden. D.v.s. under 29 år av S-styre och 1 år med alliansen. Det är naturligtvis inget man kan åtgärda i en handvändning men problemet är uppmärksammat i MSN och ett omfattande arbete pågår för att komma tillrätta med det. Men att använda underhållsskulden som argument för ett misstroende under 2019, är det rätt?

Beslutet att påbörja projekteringen av Sorunda brandstation togs under 2017 när Patrik Isestad (S) var kommunens högste politiske företrädare. Då träffades en överenskommelse mellan kommunen och Södertörns brandförsvarsförbund där kommunen skulle genomföra projekteringen och Södertörns brandförsvarsförbund skulle stå för kostnaderna. Så skedde och kommunen fakturerade kostnaderna till Södertörns brandförsvarsförbund som betalade fakturorna. När det sedan under 2019 visade sig att planerade utbyggnaden inte kunde genomföras fattade någon (Kommunstyrelsen?) beslutet att kommunen trots allt skulle ta på sig ansvaret och kostnaderna för det genomförda arbetet. Man beslutade även att kostnaden skulle belasta MSN’s budget som därmed påvisade ett kraftigt underskott, utan att MSN hade getts möjlighet att påverka eller hantera den uppkomna situationen. Är det ett fullgott argument för ett misstroende mot MSN under 2019?

Det enda substantiella beslut MSN kan och bör ställas till svars för är beslutet rörande Gröndalsskolans renovering. Den upphandlingen genomfördes på ett sätt som i efterhand kan konstateras inte skedde inom ramen för Lagen om Offentlig Upphandling (LoU). Det finns olika skäl till detta men den viktigaste frågan när det gäller ansvarsfrihet torde väl ändå vara om kommunen lidit stor ekonomisk eller verksamhetsmässig skada på grund av detta beslut? Jag hittar inget i något underlag som säger att så skulle vara fallet, snarare tvärt om. Kanske våra revisorer kan hjälpa mig här?

I kommunfullmäktige ansåg trots allt den samlade oppositionen med Patrik Isestad (S) i spetsen att nämnden brustit så gravt i sin verksamhet under 2019 att man körde över alliansen (som yrkade på ansvarsfrihet), gick på revisorernas förslag och fällde nämnden. Nämndens ordförande, Daniel Adborn (L), som redan tagit sitt ansvar och begärt att få avgå som ordförande, entledigades från sitt uppdrag som ordförande med omedelbar verkan och en ny ordförande valdes.

Men vad händer med resterande ledamöter i MSN? Det fattades inget beslut i den frågan utan det är tydligen upp till var och en att själv fatta ett beslut. Allianspartierna har ju fortfarande förtroende för sina fem ledamöter men de sex ledamöterna från oppositionen saknar ju tydligen sin lednings förtroende och borde väl därför rimligtvis välja att avgå eller byta partitillhörighet. Oppositionsrådet Patrik Isestad (S) som tydligen själv snabbt glömt sin roll i de bakomliggande händelser som lett fram till det här kanske också bör stå upp, följa Daniel Adborn genom att ta sitt ansvar och agera därefter. Eller tror han på fullt allvar att Nynäshamnsborna inte genomskådar det här och hoppas han därmed att hans parti kan återta makten och fortsätta att misshushålla kommunens fastighetsbestånd. I så fall kanske vi kan få upp vår underhållsskuld till 2 miljarder eller ännu mer under den kommande 30-årsperioden. Den som lever får se.

Om jag som nykomling i den politiska världen får lämna ett råd till den samlade oppositionen så är det nu dags att ställa undan hink och spade. Kom upp ur sandlådan och börja föra en konstruktiv oppositionspolitik istället. Kom med egna förslag där huvudsyftet är att främja utvecklingen av vår kommun och argumentera för dem så kanske vi kan minska politikerföraktet och göra Nynäshamn till en ännu bättre plats att leva på.

Otto Svedenblad (M), nyinvald ersättare i MSN

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel