Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Oron på Vanstaskolan är en del av ett samhällsproblem"

Marcus Svinhufvud (M), Antonella Pirrone (KD), Daniel Adborn (L) och Maria Gard-Günster (C) skriver i en debattartikel om oron på Vanstaskolan.

Anmäl text- och faktafel

Svar på insändare om oro på Vanstaskolan.

Vi delar självklart oron över de incidenter som skett på Vanstaskolan under hösten, och tar dem på största allvar. De fall av misshandel, stök, och skadegörelse som skett är givetvis värst för de som direkt påverkas, men det skapar också en otrygghet och oro för övriga elever, vårdnadshavare och personal. Därför vidtas nu ett antal åtgärder i samarbete mellan kommunens olika förvaltningar och andra myndigheter.

Vi kan dock inte se på detta som ett isolerat skolproblem. De fåtal elever, och obehöriga, som stått för dessa incidenter har hanterats av skolan med de medel som skolan har tillgång till. Det finns möjligheter att införa vissa disciplinära åtgärder, även avstängning, eller att omplacera elever till andra skolor, men det är inte en garanti för att eleven i fråga inte återvänder till den ursprungliga skolan. Även efter att individen gått ur klass 9. Det finns begränsningar för personalen på skolan att ingripa och visa en obehörig person vägen ut från skolans område. Väl utanför skolans område så blir det ännu svårare för skolan att agera.

För lärare och annan personal på skolan så är förstås undervisningen i fokus. Därför kan det inte vara lärarnas uppgift att också patrullera för att leta upp och bemöta obehöriga runtom i samhället. Där behövs insatser av andra myndigheter. Vanstaskolan ökar nu antalet personal under en period men ytterligare personal löser inte de samhälleliga problemen, och de har inte heller möjlighet att använda våld eller frihetsberöva någon – varken elev eller obehörig. Det är Polismyndigheten som besitter dessa verktyg.

Vanstaskolan är dåligt placerad – mitt i centrum, med genomfartsled för obehöriga personer på väg till och från centrum. Skolans område är ju faktiskt inte allmän plats under skoltid. Men det har blivit så i Ösmo. Skolan har dessutom massor med ingångar, vilket gör att de som vill ställa till besvär lätt kan springa in genom en annan dörr när de blir avvisade vid den första. Av brandsäkerhetsskäl kan man inte heller låsa alla dörrar. Därför är det viktigt att vi så snabbt som möjligt bygger en ny skola i Ösmo, och där området söder om Nybblevägen nu läggs in i detaljplaneprocessen. Tills denna flytt är möjlig så behöver vi även jobba med andra lösningar för att försvåra för obehöriga att passera på skolgården, och för att öka tryggheten. Detta har beaktats vid det skolhuslyft som gjordes tidigare i år, men förvaltningarna tittar även gemensamt på andra otrygghetsfaktorer som kan byggas bort på olika sätt.

De barn och ungdomar som på olika sätt agerar våldsamt eller respektlöst gentemot personal och skolkamrater ger förstås uttryck för att något inte står rätt till. Såväl skola som förskola jobbar intensivt med alla barn där man anar att ytterligare stöd behövs. Socialtjänsten är också inkopplad i många fall där orosanmälan inlämnats. Det krävs därför ett nära samarbete mellan olika myndigheter för att stötta familjer där det finns olika slags problematik, och i vissa fall krävs insatser från socialtjänsten – men även där finns tydlig lagstiftning som måste följas. Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och BUP är oerhört viktigt och vi jobbar med att denna samverkan ska bli bättre.

Vi ska vara stolta över vår personal i skolan. Vi behöver stötta dem för de gör ett fantastiskt jobb för att alla barn ska få en likvärdig chans i livet. Respekten för skolan grundläggs i hemmen, och i samhället i allmänhet, och det är därför viktigt att vi tillsammans talar väl om våra skolor, vår personal, och om utbildning i allmänhet. Den negativa bild som ofta målas upp av Vanstaskolan är varken till nytta för personalen eller för barn och vårdnadshavare som är kopplade till skolan. Vi förstår oron när det är stökigt på skolan, och skolan arbetar intensivt inom sina befogenheter med att ge en trygg skolgång till de över 700 elever som går på skolan.

Det samhälleliga ansvaret kring de barn och ungdomar som hamnar snett behöver tas av hela samhället. För dessa problem är inte isolerade till – eller kan lösas enbart av – skolan.

Marcus Svinhufvud (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Antonella Pirrone (KD), ordförande i socialnämnden

Daniel Adborn (L), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Maria Gard-Günster (C), ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel