Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Planerna på deponi är ett hot mot Sorunda som levande samhälle"

Sorunda hembygdsförening riktar i en debattartikel hård kritik mot planerna på en deponi nära Grödby i Sorunda.

Trapezia AB är ett konsultföretag som anlitats av JEM-WE AB för att skicka ut underlag för samråd inför ansökan om att bedriva deponi och mellanlagring i närheten av Sanda/Grödby i Sorunda.

Tillståndansökan gäller transport, mellanlagring, behandling och deponi av 600 000 ton per år. Utöver den tunga trafik som redan belastar väg 225 och 542 kommer ytterligare 50 lastbilstransporter per timme, nästan en transport i minuten, att trafikera vägarna 225 och 542.

Varje vecka rör sig de flesta fastboende, samt besökare och tillresta, i de centrala delarna av Sorunda socken; det handlar om cirka 6000 barn, vuxna och gamla, fotgängare, cyklister och bilister. Fyra olika busslinjer trafikerar sträckan, samt dagliga skolskjutsar med små barn.

Deponin och transporterna påverkar inte enbart ett litet antal bostadshus utan hela Nynäshamns kommuns norra kommundel med trafik, central service och samtliga offentliga rum.Invånarantalet och intresse för bygden växer och flera nya bostadsområden byggs och planeras. Täta och tunga transporter genom detta område är ohållbara med tanke på buller, föroreningar, vägslitage, markant ökad olycksrisk och trafikproblem längs den tilltänkta transportleden.

Sorunda är ingen soptipp utan en levande och dynamisk storstadsnära landsbygd i utveckling. Människor flyttar hit för att på bekvämt avstånd från Stockholm få tillgång till stillhet och rekreation, frisk luft, skog, insjöar och närhet till havet i lantlig miljö med ett rikt djur- och fågelliv.

Sorunda är en unikt bevarad, hel och ömtålig kulturhistorisk bygd som tack vare stort lokalt engagemang är av riksintresse. Den är ingen utkant, utan själva hjärtat i Nynäshamns kommuns kulturarv. Kyrkan är från 1100-talet och den stora tingshögen bakom församlingshemmet är ännu äldre, Längs den tilltänkta transport vägen och i dess närhet finns runstenar, hällristningar, fornborgar, skeppssättningar, forngravar och kultplatser.

Kyrkbyn Torp är odelad med bevarad bygata. Midsommarfirandet i prästgårdsparken med en unik midsommarstång samlar 3-5000 personer varje år. Allt detta drar till sig ett stort antal turister och besökare varje år. Ett stort projekt med vandrings- och pilgrimsleder arbetas just nu fram. Detta är ingen vildmark eller öde trakt utan en bygd med världsarvskvalité. En deponi med transporter enligt ansökan skulle helt och hållet förändra bygdens unika karaktär och åstadkomma en irreparabel kulturskada av oöverskådlig innebörd. Tidsfaktorn innebär att barn och unga i kommande generationer kommer att tvingas leva med detta utan att ha något val.

Sorunda hembygdsförening verkar för en levande hembygd med trafiksäkerhet, ett oersättligt kulturarv och en god miljö för kommande generationer. Därför avvisar vi bestämt planerna på deponin.

Sorunda hembygdsförening