Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Politiska ledningen tar inte ansvar för sin budget

I debatter och insändare har den styrande alliansen valt att skylla det prognostiserade underskottet på 27 miljoner för år 2019 på den avgående politiska ledningen. Är det verkligen sant? Det är en vanlig taktik att skylla på andra när man inte lyckas så bra.

Men är det att ta eget ansvar? Det tycker inte jag. Det bokslut som godkändes för år 2018 upprättades av den tillträdande Alliansen och godkändes av kommunfullmäktige i enighet i april månad. Samma månad som är sista bokslutsmånaden för tertial 1 2019 där den styrande alliansen upptäcker bristerna i sin egen budget.

När man tittar i protokollen för kommunens två största nämnden Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden finns ingen information om hur ekonomin för nämnderna utvecklas på månadsbasis. Första återkopplingen till nämnderna sker först efter april månads resultat? Det är också i det sammanhanget som första återkopplingen sker på alliansen egen budget som alliansen själv lagt och fått igenom i kommunfullmäktige den 5 december 2018.

När man tittar i protokollen för kommunens två största nämnden Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden finns ingen information om hur ekonomin för nämnderna utvecklas på månadsbasis.

Om man som ledning eftersträvar ett gemensamt nämndövergripande stöd i sitt ledarskap är informationsbrist inte en bra strategi. Som nämndledamot i en nämnd har man ett ansvar oavsett partitillhörighet och det är rimligt att alla nämndledamöter har insyn i hur ekonomin förflyter. Utifrån den budget som Alliansen själv lagt och fått majoritet för i fullmäktige prognostiseras i tertial 1 ett pågående underskott varje månad, det kan man inte skylla på den förra majoriteten - de partier som inte ingår i alliansen hade alla ett annat förslag till Mål och budget för år 2019.

Alliansen vill gärna skylla hela underskottet på en förskjutning av återsökningen av pengar för ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket. Sammanlagt har återsökts över 140 miljoner kr av det totala ansökta beloppet återstår 18,4 miljoner kr som inte återbetalats. Ärendet pågår dessutom fortfarande gentemot Migrationsverket efter den information jag fått.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar för ett stort underskott på 11.6 miljoner kr på en budget med en omsättning som är hälften av socialnämndens – detta kommenteras inte alls? Är det då en saklig debatt där man inte visar på tydliga åtgärder för att få en budget i balans? Det tycker inte jag.

Den förra socialnämnden har i enighet just för sådana eventualiteter valt att lägga upp en reserv på 15 miljoner kr för att kunna parera eventuella förändringar i återbetalningarna. Reglerna för Migrationsverkets återbetalningar hade förändrats tidigare, därav osäkerheten som gjorde att en reserv lades upp. Socialnämnden har dessutom levererat ett sammanlagt överskott åren 2016-2018 som väl täcker de återstående miljonerna. Socialnämnden har aldrig använt de pengar som ligger som en fordran på Migrationsverket utan har gått i balans gentemot den budget som beslutats av kommunfullmäktige varje år.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar för ett stort underskott på 11.6 miljoner kr på en budget med en omsättning som är hälften av socialnämndens – detta kommenteras inte alls? Är det då en saklig debatt där man inte visar på tydliga åtgärder för att få en budget i balans? Det tycker inte jag.

Det är viktigt att vara transparent och adressera problemen. En viktig förutsättning att gå i balans är att man hela tiden mäter ekonomi och kvalitet i ett samlat grepp. Jag har under min tid som ordförande i socialnämnden valt att kalla det för vitala tecken som jag återrapporterade vid kommunstyrelsens sammanträden i samband med redovisningen av tertialrapporterna. Detta för att ge en balans i redovisningen mellan ekonomi och kvalitet. Inget av detta har skett hittills.

I beslutsunderlaget för tertial 1 2019 saknas till stor del en beskrivning av planerade åtgärder för att få en budget och verksamhetkvalitet i balans och hur det ska genomföras. Jag är bekymrad över brister i den politiska ledningen och styrningen vad gäller prioriteringar samt ansvarstagande för nämndernas verksamheter.

Det alliansledda minoritetsstyret borde ta ansvar för sin egen framtagna budget istället för att skylla på andra

Ola Hägg (S)

Ledamot i kommunfullmäktige

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel