Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt S: Låt frukostsatsningen i skolan fortsätta

Vi socialdemokrater införde en frukostsatsning för år 4-9 i våra grundskolor. Uppdraget gav skolorna ganska fria tyglar att utforma frukosten på eget sätt så bästa möjliga resultat kunde uppnås.

Målet var däremot ganska tydligt!

I vår verksamhetsplan står det att....

"Skolan ska ge elever likvärdiga förutsättningar att utvecklas och nå goda resultat, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag som syftar till att ge alla individer möjlighet att nå så långt som möjligt"

Lika väl som vi ger ett pennstöd till elever som håller pennan fel, hörselkåpor till de som behöver sålla bort ljud, skärmar till de som behöver sålla bort intryck, höj - och sänkbara stolar för olika längder, Ipads, datorer, förstoringsglas, läxhjälp, extra speciallärarstöd med mera. Så varför kan vi inte erbjuda en smörgås för att ge de elever och bara de elever som har behov av en smörgås på morgonen för kunna hålla koncentrationen uppe, och få möjlighet att nå högre mål i skolan?

Elever som inte ges förutsättningar för frukost i hemmet av olika anledningar.

En utvärdering av socialdemokraternas frukostsatsning efter drygt ett år skulle ge svar om eleverna som tog del av satsningen hade upplevt en förbättring. Hade lärarna märkt någon förändring? På vilken skola hade satsningen utformats bäst och hur kunde man förändra för att nå bättre resultat genom att ta del av de andra skolornas sätt. Vi vet att man på en skola lät kuratorn finnas med på morgonen och äta med de eleverna som kom, medan det på en annan skola serverades frukost för barnen 7-9 år på fritids och att det var det alternativet som även gavs de äldre eleverna. Antal elever som åt frukost skiljde sig markant på de olika skolorna.

Vad skulle utvärderingen utvisa? Nyfikenheten var stor från vår sida.

Det visade sig att den utvärderingen som gjorts enbart gav svar på hur många barn som ätit frukost och kostnaden som uppkommit! En utvärdering vi inte vill kalla för utvärdering!

En utvärdering på drygt två sidor! ( Som jämförelse kan nämnas att utvärderingen av de kommungemensamma grupperna var på 22 sidor.)

Den här utvärderingsenkäten hade gått till rektor för tyckande! Enbart?

- varför redovisades inte vad eleverna som tagit del av frukosten upplevde?

- varför redovisades inte lärarnas uppfattning om frukostätande elevers effekt på skolarbetet?

- varför redovisades inte hur olika uppdraget utformats i skolorna och dess slutsatser?

- vilka positiva respektive negativa effekter har man kunnat utläsa?

- hur kan man utforma frukosten för att fler elever i behov av den kan ta del?

- hur stora blir kostnaderna med nya uträkningar baserat på endast antal elever i behov av frukost?

Även andra viktiga frågeställningar måste få svar.

Vad kan kostnaden bli för samhället i framtiden om en enda elev misslyckas i skolan på grund av brist på en frukostmacka?

Den borgerliga alliansen är nöjda med den korta utvärderingen och vill avskaffa frukostsatsningen. Liberalerna tycker i stället att lärarna ska ägna mer tid till en utökad dialog med hemmen om mat och sömn och att skolan ska börja en timme tidigare och sluta en timme senare på dagen så eleverna hinner äta frukost hemma.

Vi socialdemokrater vill att en ny utvärdering görs ,att frukostsatsningen för elever som har behov av den fortsätter och att lärarna istället för en utökad dialog med hemmen om mat och sömn ägnar sig åt undervisning och undervisningsrelaterat för-och efterarbete.

Vad tycker du? Frågan avgörs i Barn- och utbildningsnämnden 28 augusti.

Gill Lagerberg gruppledare För S i Barn- och utbildningsnämnden Nynäshamn

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel