Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Så vill vi jobba med profilverksamhet i våra skolor"

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) skriver i en debattartikel om profilverksamhet i skolorna.

För att öka skolornas attraktionskraft så jobbar man på många håll med olika former av profilverksamhet. Bilden i barn- och utbildningsnämnden är att vi från politiskt håll generellt är positiva till profiler, och att det ska ges förutsättningar för att starta upp såna verksamheter i våra skolor.

Den mest uppmärksammade på senare tid är den fotbollsprofil som i två och ett halvt år har arrangerats i samarbete med AC Milan. En professionell verksamhet som är populär hos utövande elever och deras vårdnadshavare. Den har dock ifrågasatts med olika motiveringar. Dels var den först begränsad till en högstadieskola, vilket vi nu breddat till samtliga högstadieskolor, och dessutom gymnasiet. Dels infördes den på ett brådskande sätt, av dåvarande politisk ledning, trots att profiler egentligen ska införas på rektorsnivå. Det har inte heller funnits några riktlinjer för hur profilverksamhet generellt ska bedrivas i vår kommun. Detta har barn- och utbildningsnämnden nu beslutat att utreda, för att just ta fram sådana riktlinjer. Vi har även bett om ytterligare utvärdering av hur verksamheten uppfattas av elever, föräldrar och skolan.

En vanlig invändning är kostnaderna för profilen, där utredningen ytterligare kan visa mer om den totala ekonomin. Men på gymnasiet går det direkt att se stora ekonomiska fördelar. Det handlar om skolpeng som stannar i kommunen, eller som kommer utifrån när elever söker sig hit. Vilket en unik spetsutbildning som denna lockar till. Till hösten 2021 har elever sökt från hela landet, från Eslöv i söder till Luleå i norr, och det gör att Nynäshamns gymnasieskola verkligen placeras på kartan. Med tillskott av dessa elever så hoppas vi även att det ska hjälpa till att öka skolans attraktivitet även för andra elever, och ge ett mer generellt lyft.

Idag väljer cirka 60 procent av våra gymnasieungdomar att pendla till andra kommuner. Det gör att vårt gymnasium har stora lokaler, relativt små klasser, och stor lärartäthet. Vilket har mycket positiva effekter, men som ekonomiskt innebär utmaningar. Vi hade behövt behålla fler elever på vårt eget gymnasium. Varje elev som vi kan locka hit får plats i befintliga lokaler och med befintliga lärare. De stora kostnaderna är alltså redan betalda, och det gör att det ekonomiskt går att räkna hem en fotbollsprofil i ren skolpeng med så få som 15-20 studenter.

En ungefärlig uppskattning är att vårt gymnasium kan ta in hela 50 ytterligare elever utan att behöva anställa fler personal, eller behöva mer lokaler, vilket utgör de största kostnaderna för verksamheten. Prognosen för hösten 2021 är att det kommer att gå cirka 24-25 studenter på gymnasiets fotbollsprofil, och då skulle det innebära ett ekonomiskt nollsummespel, eller rentav mer pengar in än profilen kostar totalt. Med ytterligare marknadsföring, och vartefter profilen växer, så finns dessutom utrymme för ännu fler elever.

En annan viktig aspekt i utredningen är att de nya riktlinjerna ska visa hur vi ska jobba med profiler i allmänhet inom grundskolan, och hur fotbollsprofilen ska fungera framöver. På gymnasiet är fotbollsprofilen, liksom t.ex. hockeyprofilen, en del av schemat som specialidrott. Inom grundskolan sker träningarna utanför skoltid, vilket per definition inte är en profil. Vi behöver därför utreda detta så att det antingen blir en renodlad profil, som beslutas av rektor, eller om det för grundskolan snarare ska vara en fritidsverksamhet, med ökat samarbete med lokala fotbollsföreningar.

Vi ska även komma ihåg att fotbollsprofilen är upphandlad med hjälp av Upphandling Södertörn. Så vi har sedan våren 2019 ett upphandlat avtal, och det följs som det ska. Eftersom det var en upphandling så har både lokala föreningar, och andra aktörer, erbjudits möjlighet att lämna anbud, vilket man inte gjort. Samarbetet mellan fotbollsprofilen och de lokala föreningarna är därför viktigt, där det kan finnas möjligheter för både mer elitsatsning, men även att breddidrotten drar nytta av att profilen finns i vår kommun. I många år har elitsatsande ungdomar lockats att börja pendla till andra föreningar, eller så har de värvats av akademier som börjar titta på spelare redan från 7-8 års ålder. Med satsningar på hemmaplan finns större möjligheter att kunna stanna kvar och utvecklas här, vilket även de lokala föreningarna tjänar på.

Jag ser stora fördelar med att vi på olika sätt strävar efter att skapa olika valmöjligheter i våra skolor, där man kan kombinera studier med andra intressen. Så vi behöver våga lyfta spetsutbildningar, och det som är unikt med Nynäshamns kommun.

Vi har mycket att vara stolta över, både i den ordinarie undervisningen i våra skolor, men även i de unika verksamheter som erbjuder något extra, till exempel Naturskolan, Kulturskolan, Makerspace/Road to Science, och våra profilverksamheter. Jag skulle gärna se flera olika profiler utvecklas, både inom idrott, friluftsliv och kultur, men gärna även med marint tema. Vi behöver utveckla detta ännu mer framöver.

Marcus Svinhufvud (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel