Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Skolan är inte en arena för politiskt maktspel – vi vill mana till samarbete"

Sten Ask och Toimmy Söderblom skriver i ett debattsvar att de tycker att de politiska partierna borde kunna enas i arbetet för en jämlik skola med mer resurser.

Replik till Marcus Svinhufvud (M) gällande skolans kris.

Vi häpnar när vi läser barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvuds svar på vår artikel “Det politiska ledarskapet och skolans kris”. Svinhufvud påstår på fullt allvar att “vi går till hård attack på skolan i Nynäshamn”.

Kan han verkligen påstå detta med rent samvete? Vad vi har sagt är att många lärare gör en beundransvärd insats med knappa resurser samtidigt som många elever givetvis presterar väl. Vi har moraliskt ställt upp för en skolverksamhet i politisk motvind!

Nej, Marcus Svinhufvud, blanda inte bort korten. Vi har riktat strålkastarljuset mot dig, som ytterst politiskt ansvarig för skolans verksamhet i Nynäshamns kommun. Ditt parti, M, har uttryckligen lovat att ni främst ska satsa på skolans verksamhet. Vad händer? Ni lägger fram en resursmässigt ännu svagare skolbudget än förra årets svältbudget. Hur tror ni att skolans problem ska kunna lösas på detta sätt? Nynäshamns skolor avlägsnar sig nu genom bristande resurser alltmer från de av statsmakterna fastlagda målen för skolans verksamhet. Är ni inte rädda för att er trovärdighet helt ska smulas sönder?

Svinhufvud avviker även från sakdebatten med uppsåtligen en billig poäng genom att tillvita oss en politisk partitillhörighet, S. Vi är stolta över att vara socialdemokrater. Låt oss dock slå fast: Vi är inga talespersoner för ett politiskt parti i denna fråga. Vi har format vår artikel efter kontakter med ledande skolforskare men även inhämtat information från den snart färdiga statliga utredningen om skolan (“Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”).

För att höja kunskapsresultaten i skolan behövs ökade resurser, mer personal, bättre kompetensförsörjning och flera satsningar för att stärka jämlikheten. Det är viktigt att se verkligheten som den är och föra en debatt om framtidens skola på sakliga grunder. Lägg därför av med den förkättrade politiska pajkastningen! Det blir då en mer givande och konstruktiv debatt.

Huvudtemat i vår artikel handlar ytterst om den strategiska betydelsen av att uppfylla det så kallade likvärdighetskriteriet. Vi upprepar: Enligt skollagen ska alla elever ges rätt förutsättningar för att klara kunskapskraven i skolan. Vår kritik gäller att resursfördelningen till insatser för dem, som riskerar att komma på efterkälken, är orimligt svag. Vi ser det som ett svek mot de elever, som har det svårare att uppnå skolans mål. Det kräver särskilda insatser, inte minst med tanke på antalet ökande invandrarbarn med lägre grundkunskaper.

Vi vet att en ojämlik skola allvarligt riskerar att senare fortplanta sig ut i arbetslivet genom än mer ökad ojämlikhet och allvarliga samhällsproblem. Detta är en samhällelig katastrof och måste med stöd av alla insiktsfulla och goda krafter motverkas. Det är en ansvarsfull uppgift för samtliga politiska partier att sträva efter en jämlik skola. Om denna helt centrala fråga säger Svinhufvud inte ett ord.

Politisk konfrontation och polarisering kommer inte att gagna skolans verksamhet. Skolan är alltför viktig för att den ska utsättas för ett ovärdigt politiskt maktspel. Det förutsätter därför en partipolitisk samling i kommunen för en resursmässigt starkare och mer jämlik skola.

Sten Ask

Tommy Söderblom

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel