Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Socialdemokraterna upprepar samma gamla argument – men de blir inte bättre med tiden"

Otto Svedenblad (M) skriver i ett debattsvar att har inte tycker att Socialdemokraterna har goda argument för sitt agerande då miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte blev beviljad ansvarsfrihet.

Replik på Socialdemokraternas debattartikel i NP den 10/7.

Då kom den då till slut, Socialdemokraternas förklaring till varför man beslöt att leda den övriga oppositionen mot att inte bevilja Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden (MSN) ansvarsfrihet för 2019. Så nu är allt klarlagt och alla frågeställningar har besvarats, eller…? Personligen hade jag nog förväntat mig ett utförligare svar baserat på en analys av revisorernas berättelse, en analys av nämndens ganska omfattande svar på kritiken och en bedömning grundad på paritets egna ledamöter i MSN uppfattning i frågan. Men så blev det nu inte, istället kom samma gamla argument tillbaka igen och man kan fråga sig om S över huvud taget har bemödat sig om att läsa nämndens svar på revisorernas kritik.

När det gäller de egna ledamöterna i nämnden så skall man nu börja en process för att se om man har förtroende för dem eller inte. Men när S kom fram till att nämnden skulle fällas så borde man väl i rimlighetens namn redan haft den processen? Hur kan man föra fram att man saknar förtroende för en nämnd genom att kräva att den inte beviljas ansvarsfrihet utan att värdera sina egna nämndledamöter? Eller var de så ivriga i sitt försök att misskreditera Alliansen att de glömde bort att de själva har den största gruppen i nämnden?

I sin artikel framför S att Alliansen i efterhand anklagat revisorerna för att löpa oppositionens ärenden. Om det är min debattartikel de hänvisar till så är det väl inte helt rätt? Möjligen kan mitt inlägg tolkas så men för det första representerar jag inte Alliansen och för det andra var det inte min mening att skuldbelägga revisorerna. Om revisorerna tolkar det på annat sätt kan jag bara be ursäkt. De har bara gjort sitt jobb och lagt fram sin rapport till Kommunfullmäktige (KF). Det är KF som med stöd av revisorernas rapport och MSN svar på revisorernas kritik skall bedöma om man skall ge nämnden ansvarsfrihet eller inte. Tittar man i Sveriges kommuner och regioners (SKR) statistik kan man konstatera att det vanligaste utfallet av den bedömningen är att nämnden frias. Mellan 2002 och 2016 rekommenderade revisorerna att nämnder inte skulle beviljas ansvarsfrihet i 96 fall. Av dessa friades nämnderna efter nämndernas bemötande av kritiken i 62 fall. Det vill säga att fullmäktige i ca 65% av fallen väljer att fria istället för att fälla, trots revisorernas rekommendation.

Det får mig naturligtvis än en gång att undra vilket som är viktigast för S som ledare för den politiska oppositionen? Är det sakpolitik och Nynäshamns utveckling eller är det att försöka vinna politiska poäng genom att ta varje tillfälle till att smutskasta Alliansen, utan ett uns av självkritik över de senaste dryga 100 åren av S-styre i kommunen? 30 år av bristande underhåll har bland annat gjort att skolrenoveringar blivit avsevärt dyrare och tagit längre tid än beräknat då byggnaderna visat sig vara i sämre skick än vad man trodde. Det har även inneburit att skol- och förskolelokaler nu står tomma i avvaktan på rivning då de är otjänliga att bedriva verksamhet i. Samtidigt har kommunen en skyldighet att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skolor och förskolor då det inte går att bedriva någon utbildningsverksamhet på gatan. Det har man faktiskt lyckats med, även om det tagit mycket kraft och kostat. Det finns fortfarande mycket kvar att göra och det tar tyvärr sin tid.

När nu S skriver att utvecklingskurvan för MSN verksamhet vände drastiskt neråt under 2019 undrar man vad de egentligen menar? Att nämnden haft problem under en längre tid före 2019 verkar anses som en bagatell i sammanhanget, för under 2019 hände tydligen något som gjorde att utvecklingskurvan pekade brant neråt. Som ett exempel på detta tas än en gång frågan om brandstationen i Sorunda upp. Det ärendet påbörjades redan under Patrik Isestads tid som kommunstyrelseordförande och han borde väl därmed vara en av dem som är allra bäst insatt i hur den frågan hanterats, men minnet verkar svika honom här.

MSN behöver förbättra sitt förtroende hos såväl medborgare som näringslivet menar S och det bästa sättet att åstadkomma detta är tydligen att inte bevilja nämnden ansvarsfrihet. Det konstiga är att de signaler jag fått från medborgare och tjänstemän är att förtroendet för MSN har vänt uppåt under 2019 då nämnden nu tagit tag i många av de problem man haft under åren.

Men faktum kvarstår, oppositionen, bestående av S, MP, SD SN och V (som inte har någon ledamot i MSN) har fällt en nämnd där de själva har majoritet och det kan vi inte ändra på. Frågan om vad som händer med oppositionens egna nämndledamöter har vi inte fått svar på. Nu får väl framtiden utvisa vad Nynäshamns innevånare vill få ut av sina politiker. En saklig debatt som utvecklar kommunen eller ett politiskt spel där den mesta energin går åt till att misskreditera sina politiska motståndare för att gynna det egna partiet? Jag vet i alla fall vad jag tycker i den frågan.

För den som är intresserad och orkar finns det möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om hur det gick till när nämnden fälldes. Det hela finns nämligen att beskåda på Youtube. Det gjorde jag själv, då jag inte sitter med i KF, för att få reda på vem som gjorde/och vem som sade vad den där kvällen den 10 juni.

Otto Svedenblad (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel