Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Stoppa planerna på avfallsdeponi i Grödby!"

Sorundanet Nynäshamns kommunparti skriver i en debattartikel att man anser att en planerad avfallsdeponi i Grödby bör stoppas.

I Grödby i Sorunda planerar markägarens bolag att anlägga en enorm avfallsdeponi. Man söker nu om tillstånd för deponering och mellanlagring av totalt 20 miljoner ton avfall. Dessutom vill man krossa berg, grus asfalt och betong på platsen samt även behandla brännbart avfall och komposterbara växtdelar samt ”övrigt avfall”. En stor del av avfallet förväntas komma från bygget av Stockholm stads hamnanläggning för containertrafik i Norvik.

Detta leder naturligtvis till stora miljöproblem för de kringboende i Grödby men också i alla övriga samhällen i Sorunda, som de mycket tunga transporterna till och från deponin kommer att passera. Det kan också innebära andra hälsorisker eftersom bolagets verksamhet kommer att gränsa till ett skyddsområde för grundvatten och det är oklart hur dricksvattnet kan komma att påverkas på längre sikt.

Avfallsdeponin kommer att orsaka buller vid transporter, lossning och lastning av bland annat, berg, grus och betong och asfalt samt vid krossning av dessa massor. Dessutom tillkommer buller från bandvagnar och annan utrustning som ska köra på bolagets område för att bygga upp avfallsdeponin.

Enligt bolagets handlingar söker man tillstånd att varje år deponera, sortera, mellanlagra och behandla totalt 1,1 miljoner ton avfall per år. För att få en uppfattning om hur mycket tung trafik som förväntas uppkomma på grund av avfallsdeponin kan man resonera så här:

Om man antar att varje tung lastbil kan lasta cirka 30 ton och behöver köra fram och tillbaka så blir det ungefär 73 000 tunga lastbilstransporter till och från tätorten Grödby på ett år. Om man antar att hälften av

avfallet mellanlagras för senare försäljning under året kan det bli 110 000 tunga lastbilar i Grödby per år. Det innebär att upp till 500 tunga lastbilar per dag kan färdas till och från Grödby.

Var och en inser att hundratals tunga lastbilar varje dag på småvägarna i Grödby och Sunnerby blir ett problem för alla boende i trakten som på smala vägar på väg till och från förskola, skolor och arbete måste möta dessa stora fordon.

Ett ytterligare förväntat problemområde då det gäller den stora mängden tunga transporter är att dessa kommer att färdas längs väg 225 som redan nu anses som en mycket farlig väg, högt belastad med tung trafik. Som bekant öppnar Norviks hamn nästa år och enligt Stockholm stads underlag beräknas den tunga lastbilstrafiken till och från hamnen på väg 225 öka till tusen tunga transporter per dag efter några år. En avfallsdeponi i Grödby skulle kunna öka den siffran och detta innebär också en kraftig ökning av utsläpp av hälsofarliga dieselavgaser i samhällena invid väg 225 och på busshållplatser utefter vägen. Många andra kommuner har ett miljöarbete som innebär att man aktivt vill minska mängden hälsofarliga ämnen som invånarna utsätts för i närheten av bostadsområden, förskolor, skolor och längs skolvägar.

Om deponin blir verklighet har vi hört att fler kommuninvånare planerar att lämna kommunen och det blir dessutom svårare att realisera de planer som kommunen har på ökad bebyggelse i Grödby och Sunnerby. Det är ju kommuninvånarna som via kommunalskatten finansierar huvuddelen av alla verksamheter så avfallsdeponin kan också leda till uteblivna skatteintäkter för kommunen.

Det är länsstyrelsen som tar beslut om tillstånd och nu ska synpunkter från berörda lämnas in via ett bolag som presenterar sig som ett ”oberoende miljökonsultbolag”. (Samma personer som ingår i miljökonsultbolagets styrelse ingår för övrigt också i styrelsen för markägarens bolag.) Kommunen är en viktig remissinstans och kan påverka länsstyrelsens beslut. Därför är det viktigt att Nynäshamns kommun nu tar tydlig ställning mot anläggandet av en avfallsdeponi i sitt remissvar och prioriterar de egna skattebetalarnas intressen.

Hur politikerna ser på och agerar för de egna invånarnas intressen är mycket viktigt att synliggöra ur ett demokratiperspektiv. Därför vill vi skicka frågan till de övriga partierna: Tänker ni acceptera anläggandet av avfallsdeponi i Grödby eller inte? Kommer ni att lämna in era synpunkter i samrådet?

Lena Dafgård (SN), partiledare, ledamot i kommunstyrelsen

Per Ranch (SN), ersättare i kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Hans-Ove Krafft (SN), ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel