Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: "Vi vill stärka stödet till personer med funktionsnedsättning"

Antonella Pirrone (KD) och Helena Göransson (L) skriver i en insändare om hur Alliansen vill arbeta för att stärka stödet till personer med funktionsnedsättningar.

Den 13 /11 2019 behandlade kommunfullmäktige ett medborgarförslag om en syn- och hörselinstruktör. Förslaget besvarades med ett tilläggsyrkande från den styrande Alliansen. Nu vill vi, Antonella Pirrone (KD) och Helena Göransson (L), ordförande respektive ledamot i socialnämnden, förklara hur ärendet hanterats under åren.

Ärendet om en syn- och hörselinstruktör har varit aktuellt en längre tid, så som Ola Hägg (S) informerade om i kommunfullmäktige 13/11. Han nämnde att det fanns en syn- och hörselinstruktör när han tillträdde som ordförande i socialnämnden, och menade att instruktören försvann på ett oväntat sätt. Vad han inte nämnde var att instruktören gick i pension, vilket inte kunde vara så oväntat. Dåvarande socialnämnd med ordförande Ola Hägg (S) bedömde då behovet i samma riktning som bedömningen görs i dag, genom Alliansens tilläggsyrkande.

Då, som nu, har regionen (före detta landstinget) det huvudsakliga ansvaret för sjukvårdsfrågor. Samarbetet mellan kommunen och regionen måste fungera så att brukare/patienter inte faller mellan stolarna. Kommunens rehabenhet samarbetar med primärvården för stöd åt personer med befintlig eller nytillkommen funktionsnedsättning.

Förklaringen till att det inte blev bifall till medborgarförslaget är att med sitt tilläggsyrkande vill Alliansen utvidga brukarunderlaget som får stöd till att omfatta funktionsnedsatta inom alla kategorier, inte bara syn och hörsel. I de kommunala råden för pensionärs- och funktionshinderfrågor uttalade ordförande Antonella Pirrone (KD) sitt stöd för en syn- och hörselinstruktör, men anser att det tilläggsyrkande som presenterades först i kommunstyrelsen och sedan i kommunfullmäktige och fick bifall i båda instanserna, var ett mycket bättre och mer omfattande förslag.

Tilläggsyrkandet innebär att socialnämnden får i uppdrag att se över möjligheten att stärka stödet till personer med befintlig eller nytillkommen funktionsnedsättning, i enlighet med medborgarförslagets intention.

Vi tycker självklart att det är viktigt att det finns kompetens i kommunen för att instruera och ge stöd i hantering av hjälpmedel för personer med olika funktionsnedsättningar dit hör självfallet personer med behov av instruktioner och hjälpmedel för syn respektive hörsel. Det behöver dock inte vara i form av en och samma syn- och hörselinstruktör. Utvecklingen när det gäller hjälpmedel och teknik har gått framåt, och fortsätter hela tiden att utvecklas, så i dag är det svårt att samla all kunskap och bereda möjlighet till den uppdatering som fortlöpande behövs på området, i en och samma tjänsteman.

Vi tror att det behovet vi har i kommunen bäst kan tillgodoses genom att utveckla och stärka de resurser som i dag finns inom socialtjänsten, men utan att tillsätta en särskild tjänst som syn- och hörselinstruktör.

Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden

Helena Göransson (L), ledamot socialnämnden

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel