Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Insändare: Fallet "Julia" måste utredas omgående

Annons

Vi, min hustru och jag, blev något upprörda när vi tisdagen den 19 mars i år kunde läsa en insändare och en tvåsidig artikel av journalisten David Klasson om fallet ”Julia” samt dennes redovisning av uttalande från Marlen Terrell, tillförordnad socialchef i Nynäshamns kommun, i NP. Vi såg genast likheter med de fall av socialtjänstingripanden i andra kommuner som tidigare visats i Sveriges television, Uppdrag Granskning. Några veckor senare kan vi på nytt läsa en insändare i NP tisdagen den 2 april från ”Julias” föräldrar. Vår upprördhet blir inte mindre när man läser den tillförordnade socialchefens svar på insändaren i samma tidning. En tid därefter blir vi bekanta med ”Julias” föräldrar och vi delges då en ingående redovisning av vad som hänt sedan förra hösten då dottern hämtades av polis utan förvarning. Vi har därefter hållits informerade liksom också övriga vänner till den drabbade familjen om den fortsatta utvecklingen och fick därmed också förklaringen på dotterns plötsliga försvinnande som vi och andra undrat över.

Vi har nu senast fått ta del av faderns brev daterat 2019-08-14 till Antonella Pirrone och KD-gruppen samt övriga medlemmar i socialnämnden. Antonella Pirrone är hittills den enda som försökt svara på föräldrarnas frågor rörande dotterns behandling av kommunens socialtjänst. Ingen av kommunens övriga politiker, dess kommundirektör eller socialchef har bemödat sig att svara på föräldrarnas frågor per telefon eller brev vilket är mer än anmärkningsvärt och inger starka misstankar om att man är medveten om att man begått allvarliga misstag i handläggningen av ”Julia”-fallet men klarar inte av att erkänna detta utan försöker nu tysta ner ärendet så mycket det går från framför allt socialtjänstens och socialnämndens sida.

Det som framkommer hittills i denna allvarliga historia om följder av tvångsomhändertagande av barn är att Nynäshamns kommuns socialtjänstemän och socialchef uppvisar betydande kunskapsbrister vad avser autism hos barn och ungdom och hur denna störning kan komma till uttryck i deras dagliga beteende. Det torde vara socialnämndens politikers ansvar att omgående tillse att dessa brister rättas till. Se föräldrarnas förslag i deras senaste inlägg i NP den 9 augusti i år. Intressant i det sammanhanget är den andra insändaren på samma sida i samma NP och kommundirektörens svar!

Som kommuninvånare finner vi det utomordenligt viktigt att socialnämnden omgående tillser att en opartisk utredning genomförs av hela hanteringen av ”Julia-ärendet”. Med tanke på hur detta fall hanterats hittills och tidigare liknande fall som redovisats i media (press och tv) så finns det all anledning att politiskt driva frågan om ett återinförande av det gamla ämbetsmannaansvaret som tyvärr togs bort 1 januari 1976, för att om möjligt stävja detta tjänstemannaagerande. Riksdagen har den 18/4 2018 genom sitt tillkännagivande uppmanat regeringen att under denna mandatperiod ta fram förslag till hur lagstiftningen ska utformas för att kunna återinföra det gamla ämbetsmannaansvaret.

Slutligen kan vi inte se att ett fortsatt omhändertagande enligt LVU för ännu en 6-månadersperiod skulle förbättra ”Julias” och hennes föräldrars situation, snarare ytterligare försämra. Socialnämnden kan och bör agera mot en sådan utveckling.

Anders Suneson, leg. läk., spec. neurokir., med. dr., kommendör

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons