Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Nynäshamns centrala värden står på spel

Replik om husbygget på Höjdgatan

Torsdagen den 14 mars kommer Nynäshamns kommunfullmäktige att ta två beslut med långtgående konsekvenser för Nynäshamns framtid. Det ena beslutet handlar om att politikerna säljer den näst sista centrala naturmarken, i hörnet Höjdgatan/Skolgatan, till en privat exploatör som har för avsikt att skövla och spränga bort alltihop. Det andra beslutet är antagandet av ny detaljplan för denna naturmark, en detaljplan som ger exploatören rätt att bygga tre mycket höga punkthus som strider mot intentionerna i grönstrukturplanen, slutsatserna i kulturvärdesutredningen för området, och de centrala värdena i Nynäshamns fördjupade översiktplan (FÖP).

Daniel Adborn frestas av engångssumman från markköpet, likväl som förhoppningen att de 70 lägenheterna ska bebos av nyinflyttade höginkomsttagare som ger ökade skatteintäkter. Konsekvensen blir dock att de vänder ryggen åt oss skattebetalare som redan bor i tätorten, och tar ett definitivt steg bort från FÖPs grundläggande avsikt att Nynäshamns ska ha låg bebyggelse med integrerad grönska. När en exploatör, som BTH Bostad, säger till kommunen att ett bygge inte blir lönsamt om det inte görs tre gånger högre än FÖP tillåter, så är den enda rimliga slutsatsen att området är olämpligt att bebygga. Det är inte rimligt att ge grönt ljus att bryta mot intentionerna och kärnvärdena i FÖP för att tillfredsställa en privat exploatörs vinstkrav.

Adborn hävdar att höghusbyggena är en miljövänlig satsning med förtätning nära centrum och kollektivtrafik. De negativa miljökonsekvenserna av bortsprängning av det näst sista värdefulla grönstråket och hårdgörandet av grönytan ignoreras. Vidare förnekas att 70 nya lägenheter fyllda med presumtiva nyinflyttade höginkomsttagare kommer att genera mer trafik i området. Inte heller erbjuds någon lösning för den ohållbara parkeringssituation som kommer att uppstå för de övriga boende på Höjdgatan när man enligt detaljplanen inrättar parkeringsförbud utmed gatan.

I FÖP står att kommunen ska bevara stadens unika natur- och kulturvärden och att stadens särprägel och identitet ska stärkas vid utveckling. Planering ska utgå ifrån att förstärka det unika i varje enskilt område. Genom de två besluten fråntas istället villastadens dess kultur- och miljövärden när området mot de boendes vilja omdanas till blandbebyggelse. Vilket skydd finns då när exploatörer vill köpa upp villatomterna för att riva husen och slå upp flerbostadshus? Det blir början till slutet för Nynäshamns karaktäristiska centrala grönskande villakvarter.

Utförsäljningen av den centrala naturmarken och antagandet av detaljplanen måste stoppas nu, den 14 mars! Jag uppmanar kommunfullmäktiges ledamöter att ta ansvar och rösta emot utförsäljningen och detaljplanen så att Nynäshamns natur- och kulturvärden kan bevaras och utvecklas på ett varsamt och hänsynsfullt sätt i enlighet med FÖP. Konsekvenserna av besluten ska inte underskattas.

Signhild Gehlin

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel