Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: "Självklart ska kommunen bekosta detaljplaneändringen för Binomen"

Mikael P skriver i en insändare om den nya detaljplan som ska tas fram för friskolan Binomen i Ösmo.

2018 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att rädda kvar friskolan Binomen genom en detaljplaneändring. Nu har man haft frågan uppe igen, och beslutat att man faktiskt vill verkställa det beslut man redan fattat. Lite snurrigt, men det är tyvärr kännetecknande för alla turer kring Binomen.

Förhoppningsvis slipper vi ett överklagande denna gång, eftersom beslut av rent verkställande art inte kan överklagas. M och L uttrycker dock en oro för att beslutet eventuellt kan strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen, eftersom kommunen (och inte fastighetsägaren, som brukligt) kommer att ta kostnaden för planarbetet som krävs. Likställighetsprincipen lyder: “kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

För att eventuellt minska oron hos herrarna Bouveng och Adborn något kommer här några förslag på sakliga skäl som talar för att kommunen i det här specifika fallet kan och bör ta kostnaden:

Verksamheten har med kommunens goda minne drivits i nuvarande lokaler i mer än 20 år. Platsen har därmed under lång tid implicit ansetts som lämplig för skolverksamhet av kommunen. Detaljplaneändringen handlar främst om att återspegla de faktiska förhållandena, inte att möjliggöra nyetablering eller exploatering, som vanligtvis är fallet. Att kommunen tar kostnaden innebär inte att det plötsligt blir fritt fram för andra aktörer att kräva att kommunen ska bekosta andra detaljplaneändringar till höger och vänster.

Binomen drivs av en ideell förening utan vinstsyfte och ekonomiska muskler. Verksamheten finansieras av kommuninvånarna genom skattemedel och kommer direkt kommuninvånarna till nytta. Det handlar alltså inte om att gynna en enskild aktör, utan om att värna barnens rätt till skolgång av hög kvalitet.

Binomen är kommunens enda friskola och utifrån valfrihet och mångfald finns det ett stort allmänintresse i att skolan kan fortsätta sin verksamhet. Binomens verksamhet bidrar också till att höja kommunens resultat i nationella skolundersökningar, vilket är viktigt för kommunens attraktionskraft. Eftersom kommunen får så stor nytta, är det rimligt att kommunen också tar kostnaden.

Kommunen har ansvar för barnens skolgång. En nedläggning av skolan skulle innebära att barnen måste tas om hand av den kommunala skolan, som därmed skulle behöva trolla fram fler lokaler och pedagoger. Att möjliggöra för fortsatt användning av befintliga lokaler måste vara bättre nyttjande av resurser än fler dyra tillfälliga paviljonglösningar, som just nu krävs för den kommunala verksamheten.

Efter allt strul och all oro som kommunen orsakat barn, föräldrar och personal är det inte mer än rätt.

På tal om kommunallagen. Enligt denna får kommuner över huvud taget inte ta ut avgifter för planarbete som fastighetsägaren inte har nytta av. För fastighetsägaren (som hyr ut lokalerna till underpris till föreningen) skulle det troligtvis vara mer lönsamt att skolan flyttade så lokalerna kunde hyras ut till en vinstdrivande verksamhet. Är det verkligen fastighetsägaren som får nyttan här, eller är det snarare kommunens invånare i stort?

Mikael P

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel