Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Svar om Nynäshamnsandan

Svar på debattinlägg med rubriken ”Nynäshamnsandan är vår kommuns största utmaning”

Hej Lena Dafgård och Per Ranch. I ett debattinlägg i Nynäshamns Posten målar ni upp en kritisk bild av Nynäshamns kommunorganisation. Ni beskriver Nynäshamnsandan - som nämns i en rapport från år 2015 - som ”gruset i maskineriet”. Ni ger en bild av en organisation som genomsyras av vänskapskorruption där relationer ersätter fakta, kunskap och erfarenhet. Där långsiktighet, planer och svar saknas och där vänskap mellan politik och förvaltning leder till att den formella organisationen kortsluts. Ni skriver att ”Detta är långsiktigt ett ineffektivt arbetssätt och kommer enligt SKL:s framtidsprognos för vår kommun tvinga fram skattehöjning om inget görs.”

Vi som idag utgör kommunledningsgruppen hade inte våra nuvarande befattningar när den rapport ni hänvisar till gjordes, men er beskrivning känner vi i dagsläget inte alls igen. Som i alla organisationer finns det förstås sådant som behöver förbättras och utvecklas, och det jobbar vi systematiskt och målinriktat med. För några dagar sedan kunde vi se ett exempel på rutiner som behöver ses över, i samband med mediers uppmärksamhet kring ett enskilt ärende. Men sammantaget har vi en mycket positiv bild av kommunorganisationen och är stolta över det arbete som våra 2 000 medarbetare gör varje dag för oss som bor och verkar i kommunen.

Hela kommunorganisationen utgår från styrdokumentet ”Mål och budget” som beslutas av kommunfullmäktige för fyra år framåt och som också ligger till grund för alla verksamhetsplaner. Så hela vårt arbete styrs av långsiktighet och planer som ständigt uppdateras och granskas. De senaste två åren har en hel del i kommunens långsiktiga förutsättningar kartlagts, och det finns förstås fortfarande viktiga uppgifter att ta fram, analysera och presentera.

När det gäller Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) framtidsprognos kan vi till skillnad från er inte hitta ett enda ord om ineffektivitet kopplat till relationen mellan politiker och förvaltning. Tvärt om visar SKL:s analys att Nynäshamns kommun är klart mycket mer kostnadseffektiv än de flesta andra jämförbara kommuner. Sen är vi förstås medvetna om att nära relationer mellan privat och arbete generellt innebär en risk. För att upprätthålla ett sunt och öppet arbetsklimat utan beroenderelationer för vi därför kontinuerligt och i olika sammanhang diskussioner kring etik, bemötande och integritet.

Vidare skriver ni att ni vill göra en genomlysning av kommunorganisationen ”för att få upp alla problem på bordet”. Självklart kan vi som jobbar i organisationen inte helt objektivt bedöma hur den fungerar. Vi välkomnar därför också en oberoende genomlysning av en oberoende extern och offentligt upphandlad utredare. Tjänstemannaorganisationen har presenterat flera olika förslag till utredningsdirektiv som beskriver hur genomlysningen kan genomföras, och vi ser nu fram mot ett beslut från er politiker.

Kommunledningsgruppen (KLG):

Tommy Fabricius, kommundirektör, Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, Marlen Terrell, tillförordnad förvaltningschef socialförvaltningen, Christian Wigren, kanslichef, Linn Marsten, personalchef, Jonas Karlsson, näringslivschef, Mikael Gustafsson, planeringschef, Dan Olén, ekonomichef, Rebecca Skoglund, kommunsekreterare, Petra Kålbäck, vikarierande kommunikationschef.

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel