Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Inte relevanta svar på våra frågor om VA-planen

Replik till Malin Qviberg, tf VA- och renhållningschef, angående VA-planen.

Anmäl text- och faktafel

Jag fick inte, som vi anser relevanta svar på våra frågor, så vi återkommer med dessa här.

Jag skrev i mitt första inlägg att Sorundanet Nynäshamns Kommunparti har begärt att få se en kalkyl på VA-planen, men har fått till svar att det inte fanns någon att visa. Nu säger tf VA-chefen att det finns och den uppdateras med jämna mellanrum.

Man kunde kanske inte visa upp en kalkyl när man lånade 4 miljoner från VA-kollektivet, till färdigställandet av skateboardparken, nu har man kanske reglerat den skulden till kollektivet?

Har man också tagit med utbyggnaden av Nynäshamns reningsverk i kalkylen, för att kunna ta emot svartvatten från bland annat kryssningsfartygen och fraktfartyg i Norviks hamn, eller läggs det på en separat kalkyl? Och hur mäter man mängden svartvatten, är det per kubikmeter eller antal personer?

Tf VA-chefen säger att man inte kan säga vad avgiften kommer att ligga på om 15 år, men om man har en rättvisande kalkyl så räknar man upp den med index så får man fram en avgift från 1-15 år.

Jag återkommer till särtaxa, när ni säger att man ska ha möjlighet att ta ut särtaxa när avgiften går över “det normala”. Om man har en seriös kalkyl så finns inget som heter “det normala”, eller är det angiven anslutningsavgift i VA-taxan 200 000-290 000 kronor du syftar på när du talar om “det normala”? Hur mycket extra insatser behövs och vari består dessa av för att det ska utgå särtaxa, och vad kommer beloppet att hamna på? Enligt rättsfall så har man möjlighet att ta ut 110-120 procent på i detta fall, den antagna anläggningsavgiften. (Källa: SVU rapport nr 2017-01).

Jag tog också upp i min förra insändare bostadsägare som har svag ekonomisk ställning och inte kan få låna mer på banken, ska dessa familjer bli tvungna att sälja huset och flytta? Är det detta som punkten 12.3 i VA-taxan syftar till, men inte säger rent ut?

“12.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2”.

Med den skrivningen skulle vederbörande familj få betala från 2 000 kronor per månad i tio år plus ränta till anslutningsavgift. Om det inte tillkommer särtaxa, då kanske man får börja på 4 000 kronor per månad i 10 år?

Hans-Ove Krafft

För Sorundanet Nynäshamns Kommunparti

Läs även: Kommunen har beslutat att fortsätta med enhetlig VA-taxa och särtaxa planeras inte

Läs även: Hur ska man veta hur hög anslutningsavgiften blir?

Läs även:  VA- och renhållningschefen svarar: "VA-planen fortsätter"

Läs även: Finns det en VA-plan som fungerar?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel