Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jord renas med världsunik metod

En banbrytande metod utvecklas för sanering av förorenade jordmassor vid raffinaderiet i Nynäshamn. För första gången i världen används arkebakterier, som är en sorts urbakterier, för att rena jordmassorna från svavel- och oljerester. Om metoden fungerar kan den få ett genomslag vid saneringen av stora förorenade områden inom EU.

Innanför Nynas raffinaderis område ligger sedan flera decennier tillbaka cirka 40 000 kubikmeter syrahaltiga tjärmassor. I de förorenade jordmassorna döljs också gamla oljerester och andra oljebaserade ämnen. Det är gångna årtiondens miljöförsyndelser som raffinaderiet nu ska ta hand om.

– Miljödomstolen har gett oss ett föreläggande att efterbehandla massorna, berättar Rikard Thelander, som är projektledare för efterbehandlingen.

Efterbehandlingen är ett av villkoren i raffinaderiets verksamhetstillstånd som fastställs av miljödomstolen.

– Vi har tittat på olika metoder för efterbehandling; massorna kan fraktas till Sakab för efterbehandling, men volymerna är så stora att det skulle att uppta orimligt stor del av Sakabs hela kapacitet under många år, säger Rikard Thelander.

Ett annat alternativ är att jordmassorna transporteras till Tyskland där de efterbehandlas. Men båda alternativen kräver långväga transporter som alstrar koldioxidutsläpp och är därför inte bra ur miljösynpunkt, säger Rikard Thelander.

Sedan ett drygt år tillbaka utvecklar raffinaderiet, tillsammans med företaget Archaea Solutions, en helt ny metod för rening av jordmassorna som kan göras inom raffinaderiets område.

Reningsjobbet ska göras av arkebakterier. Det är primitiva, bakterieliknande organismer som klarar sig i starkt sura och syrefria miljöer.

Enkelt uttryckt går reningsmetoden ut på att man bygger slutna cisterner nära området där de förorenade massorna ligger i dag. I cisternerna låter man arkebakterier äta upp föroreningarna ur massorna. Arkebakterierna odlas fram på Archaea Solutions och kommer till raffinaderiet i torkad form.

När arkebakterierna har ätit upp sin näring – oljan, tjäran och svavelföroreningarna från jordmassorna – dör de i brist på mat, förklarar Rikard Thelander.

– Vi vill styra processen så att det blir så lite restprodukter som möjligt. Troligen kommer en del av restprodukterna att förbrännas, varefter de kan föras till deponi, där de neutraliseras och stabiliseras, säger han.

De hittills gjorda studierna har gett överraskande goda resultat. Efter fjolårets laboratorieförsök testades bakteriemetoden i en liten pilotstudie i våras. Under hösten försöker raffinaderiet lösa problemet med hälsovådliga svavelföreningar som dunstar upp i luften, när jordmassorna rörs om.

– Vi måste hitta en metod som ger nollutsläpp av svavelföreningar vid upptaget, säger Rikard Thelander.

I slutet av oktober inleder man en pilotstudie för att se om reningsmetoden kan fungera i full skala. Miljödomstolen har hittills varit mycket positiv till idén. Godkänns metoden, är Nynas redo att påbörja reningen av jordmassorna senast år 2012.

På Nynas tror man att den nya metoden kan få ett stort användningsområde inom EU-området, där 200 miljoner ton förorenad jord väntar på rening. Företaget ska sondera terrängen om det går att få EU-bidrag för ett eventuellt internationellt saneringsprojekt i framtiden.

Arkebakterier

Arkebakterier, eller arkéer, är en sorts encelliga primitiva bakterieliknande organismer utan cellkärna. De upptäcktes av mikrobiologen Carl R Woese 1977.

Arkebakterierna räknas i dag som en egen gren i det evolutionära trädet. Efter deras upptäckt brukar man indela alla organismer på jorden i tre grupper: Archea, Bacteria och Eucarya. Bacteria och Archea består av encelliga organismer utan avgränsad cellkärna som alla förr kallades bakterier. Eucarya består av encelliga eller flercelliga organismer med avgränsad cellkärna. Djur och växter är eukaryer (eukaryoter).

Arkebakterier finns framför allt i extrema miljöer där andra organismer inte kan överleva. Sådana miljöer kan innehålla extremt mycket salt eller svavelföreningar.