Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Kommundelning kan gå snabbt om viljan finns"

Att dela Nynäshamns kommun i två nya kommuner är inte så svårt som man kanske kan tro, skriver Per Ranch (SN), i ett debattsvar.

Annons
Per Ranch från Sorundanet replikerar en tidigare debattartikel från tre liberala Sorundabor.

I en insändare ställer liberalerna Bernt Wåhleman, Bo Persson och Kaisa Persson ett antal engagerade frågor om att bilda ny kommun. Först och främst tackar vi för det sympatiska sättet att debattera; det är mycket trevligare när man ställer frågor i stället för att tolka och recensera sin samtalspart. Vi vill också framhålla att vi är ett kommunparti där alla våra väljare röstar på andra partier i landstings- och riksdagsval. En del som röstar på oss röstar på Liberalerna i de andra valen varför vi inte kan argumentera mot just Liberalerna. Vi tror inte heller att det är en typisk liberal uppfattning som framförs av insändarskribenterna.

Den första frågan är om vi har sänt ut broschyren till samtliga kommuninvånare. Vi har anlitat Postverket för att dela ut broschyren till samtliga hushåll med röstberättigade personer som är folkbokförda i vår kommun. Varje folder innehåller en talong med plats för två namnunderskrifter. Om det finns fler än två folkbokförda på en och samma adress så kan man rekvirera nya broschyrer och talonger från oss.

Skribenterna redogör sedan för den process som leder fram till bildande av två nya kommuner och frågar om ett sådant scenario är troligt. Vi bedömer att scenariot är troligt eftersom 13 nya kommuner faktiskt har bildats. Skribenterna skriver dessutom själva att processen är känd och beprövad. Processen börjar alltså med en utredning som kommer att utmynna i en rekommendation; antingen finns möjligheterna att bilda nya kommuner eller så finns de inte.

Som en följdfråga fortsätter skribenterna med “Om förutsättningarna för en kommundelning enligt ovan saknas varför agerar Sorundanet Nynäshamns kommunparti på detta sätt?”. Förutsättningarna vet vi ju inte och det är just därför vi vill utreda dem. Om utredningen visar att förutsättningarna inte finns så vet vi det och kommer agera utifrån dessa nya förutsättningar.

Efter detta kommer ett antal frågor på samma tema:

• Har nya Nynäshamns kommun en ekonomi som tillåter dyrbara investeringar i en ny simhall, och skulle Ösmo, Sorunda och Torö kommun ha ekonomi för att driva Ösmo simhall?

• Skulle en halverad kommun ha bättre ekonomiska förutsättningar?

• Skulle Ösmo, Sorunda och Torö kommun få ekonomiska förutsättningar att rusta upp samtliga skolor och bygga matsal i Sunnerbyskolan?

Det är mycket relevanta frågor och beror givetvis på vilka prioriteringar de nya kommunerna gör. Genom det kommunala skatteutjämningssystemet garanterar svenska staten att alla kommuner ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Två nya kommuner betyder alltså ingen ekonomisk förändring jämfört med hur det är nu. De nya kommunerna bestämmer själva var resurserna ska läggas och de har möjlighet att ändra den kommunala skatten, både upp och ned, efter behov.

Vi fortsätter till nästa fråga som handlar om gång-, cykel- och ridvägar; “vet inte (SN) att om kommunen skall stå för en sådan satsning så innebär det mycket stora investeringar och dessutom omfattande förhandlingar med markägare”? Jo, självklart vet vi det och förstår inte varför vi inte kan investera 20 miljoner kronor i trafiksäkerhet för kommunens invånare när vi investerat 20 miljoner kronor i en pir huvudsakligen för turister?

Ytterligare en fråga; “Tror Sorundanet att en mindre kommun, beroende av beslut i grannkommuner samt i regering och riksdag, skulle ha större förutsättningar att lyckas än i dag?” Ja, vi tror faktiskt det och det har även visat sig stämma. Knivsta och Trosa är två exempel där man lyckats påverka och få till för dem kritiska förändringar. Knivsta kommun lyckades få SJ att stanna i Knivsta vilket innebar att avståndet till Arlanda blev 8 minuter. Detta har lett till kraftig inflyttning till Knivsta kommun. Trosa kommun kommer att investera i en helt ny järnvägsstation i Vagnhärad utefter den nya höghastighetsbanan “Ostlänken” vilket kommer stärka kommunen. På samma sätt kan Ösmo, Torö och Sorunda kommun påverka SL till 15-minuters pendeltågstrafik till och från Ösmo vilket kommer gynna utvecklingen och inflyttningen till Ösmo.

Ytterligare en fråga; “hur snabbt tror man att en kommundelning skulle kunna ske och hur enkelt är det att riva upp redan fattade beslut?” Processen att bilda nya kommuner är som skribenterna redan skrivit känd och beprövad men om de förtroendevalda kämpar emot kan det ta många år. Om den politiska viljan finns och alla är överens så går det betydligt fortare. Sak samma med “att riva upp redan fattade beslut”; om viljan finns och alla är överens så går det fort.

Erfarenheterna från andra kommuner visar att politiker och tjänstemän är skeptiska, om de aldrig har varit med om bildandet av nya kommuner – ”man vet vad man har men inte vad man får”. Därför tar det lång tid att fatta beslut om utredning. Det har vi inte tid med! I vår kommun krävs snabba åtgärder för att komma tillrätta med alla utmaningar. Det är just därför vi föreslår en namninsamling för att se om minst 10 procent av de röstberättigade kommuninvånarna stödjer förslaget om utredning.

Vi förstår att skribenterna är lite oroliga för förändringar och hur nya kommuner bildas. Därför föreslår vi att de närvarar vid ett av de möten som anordnas den närmaste tiden i vår kommun. Där berättar ett antal ledande politiker om sina erfarenheter med att bilda nya kommuner. Nästa möte är den 25 september i Ösmo hembygdsgård och därefter den 2 oktober i Nynäshamns församlingshem. Mötena börjar klockan 16.00 och vi bjuder på fika om man anmäler sig i förväg. Vi hälsar skribenterna och alla andra varmt välkomna!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons