Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kommuner överskattar befolkningstillväxt

Kommuner är alltför optimistiska i sina befolkningsprognoser. Bland annat räknade Nynäshamn med en befolkning på 28 100 personer år 2010, vilket slog fel med över 2 000 personer. Det får konsekvenser för den kommunala servicen, menar nationalekonomen Sara Agemark från Ösmo.

Kommuner använder befolkningsprognoser i sin planering av kommunal service, som bostäder, infrastruktur, förskolor, skolor, äldreomsorg, vatten- och avloppssystem. Prognosen har dessutom en avgörande roll i budgetarbetet. Därför är det viktigt att den är tillförlitlig.

I sitt examensarbete i samhällsplanering inom nationalekonomi på Stockholms universitet har Sara Agemark studerat ett tiotal kommuner i Stockholms län, varav Nynäshamn var en. Resultatet visar att kommunerna överskattar sin befolkningsutveckling ganska mycket, säger hon.

– I nio av tio kommuner har man gjort det. I prognoserna tittar man på födda, döda och inflyttning, och flera kommuner uppger att inflyttning är väldigt svårt att uppskatta.

I Nynäshamns totalprognos för åren 2003-2012 beräknades att kommunen skulle ha 28 100 invånare år 2010. Det slutgiltiga antalet blev 26 000 personer, en differens på 2 100 personer.

– Man har antagit ett alldeles för optimistiskt flyttnetto, ett för högt födelseöverskott, och man har låtit visioner påverka. I prognoserna har man antagit en konstant tillväxt varje år och inte tagit hänsyn till trendbrott, säger hon.

Därmed har överskattningen vuxit över tid vilket leder till att man beräknar för högre framtida skatteintäkter. På sikt får det konsekvenser för hur man planerar för skolor, barn- och äldreomsorg och investeringar i infrastruktur, fortsätter hon.

– Ett exempel på ekonomiska konsekvenser är reningsverket i Nynäshamn, vars utbyggnadsplan sträcker sig 30 år framåt och ska kunna hantera avloppsvatten för 50 000 invånare. Kostnaden beräknas till omkring 700 miljoner kronor. Men det är inte säkert att vi blir 50 000 invånare inom så kort period. Vi är 26 800 nu, det skulle innebära nästan en fördubbling av befolkningen under den perioden!

I sin studie har Sara Agemark också sett att andelen äldre i befolkningen underskattas. Det kan bli problematiskt eftersom de allra äldsta är vårdintensiva och det kostar en hel del för kommunerna att tillhandahålla vård.

Nynäshamns kommun räknar med en befolkning på 34 100 personer år 2022. Men det finns andra prognoser som visar på något helt annat. SCB och landstinget har prognoser som är gjorda på åtta års längre sikt. Enligt dem är vi 30 400 respektive 31 900 personer år 2030. Det vill säga långt färre personer på längre sikt.

– Tendensen är att kommunen kraftigt överskattar sin befolkningstillväxt över tid.