Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Nynäshamnsandan" en grundorsak till kommunens problem – utredningen om arbetsmiljön klar

Nu är den externa utredningen av arbetsmiljön på Nynäshamns kommun klar. Utredarna, som har jobbat sedan i våras, konstaterar att missnöjet bottnar i hanteringen av två mycket uppmärksammade personalärenden, långdragna processer som aldrig slutförs – och "Nynäshamnsandan", en kompisanda där det förväntas att man inte kritiserar varandra.

I början av sommaren påbörjades en extern utredning av arbetsmiljön på Nynäshamns kommun. Bakgrunden var den kritik som har riktats mot kommunen och kommunledningen under ett par års tid.

Utredningen har genomförts av Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist på Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Jarl Karlsson, före detta förhandlings- och utvecklingschef på Vision, som har gjort omkring 40 djupintervjuer med chefer, medarbetare, tidigara anställda, politiker och fackliga företrädare. Syftet var att titta på hur kommunorganisationen mår och hur personalpolitiken tillämpas, och titta på relationen mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Missnöjet bottnar främst i hanteringen av ett par arbetsrättsliga ärenden som har fått stor uppmärksamhet, och som utredningen har tittat särskilt på. Det ena är avslutat där arbetsgivaren, facket och den berörda kom överens om en omplacering. Utredarna menar att hanteringen och uppmärksamheten kring ärendet förmodligen har skrämt andra medarbetare i kommunen. Det andra ärendet pågår och är föremål för centrala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare.

Facken har framfört kritik mot att förhandlingarna om ett nytt samverksansavtal ännu inte är klart. Facken vill komma snabbare till tals och att rutiner för kallelser och dagordningar ska fungera bättre.

– Relationen mellan arbetsgivare och facken fungerar väl. Men förhandlingarna om ett samverkansavtal har inte kommit i mål trots att man har hållit på i flera år. Det har skapat problem och irritation hos facken. Vi hoppas på ett avslut före jul. Man kan inte ha processer ligga och skvalpa så länge, säger Göran Söderlöf.

Den centrala arbetsgivaravdelningen har fått skarp kritik för att ha arbetat oempatiskt och fyrkantig i personalärenden. Ledningen, som har utsatts för massiv kritik, har förklarat att man som arbetsgivare vill vara tydlig och inte sopa problem under mattan.

Flera chefer upplever sin arbetssituation som väldigt pressad. Man tycker att man har för lite folk och för lite stöd från den centrala organisationen. Det gör att man blir stressad och tycker att situationen är besvärlig.

Utredarna uppfattar att en del av bristerna bottnar i en chefsproblematik som har varit återkommande under resans gång. Det var också ett skäl till att utredningen utvidgades i slutet på sommaren.

– Den stora omsättningen på chefer i kommunen har skapat både problem och oro. Just chefs- och ledningsfrågor har kontinuerligt tagits upp under intervjuerna, säger Göran Söderlöf.

Synpunkter som har kommit fram är att chefer på olika nivåer är okunniga om vad chefskapet innebär, att man har bristfälliga kunskaper och erfarehet.

– Flera chefer upplever sin arbetssituation som väldigt pressad. Man tycker att man har för lite folk och för lite stöd från den centrala organisationen. Det gör att man blir stressad och tycker att situationen är besvärlig, säger Jarl Karlsson.

– Det innebär också att de är blir överbelastade och har för lite tid att ägna åt personalfrågor som löne- och medarbetarsamtal.

Kommunens höga sjuktal, som NP skrev om nyligen, och svårigheten att rekrytera kan kopplas till bristerna i arbetsmiljön. Det finns ett påbörjat arbete för att minska långtidssjukskrivningarna. Men statistiken visar också att missnöjet inte är generellt, utan gäller främst på arbetsplatser inom de stora förvaltningarna barn- och utbildning och socialförvaltningen.

– Många har sagt att man trivs på sin arbetsplats, så verkligheten är mångfacetterad.

Kritiska insändare mot kommunledningen och arbetsmiljön har regelbundet förekommit i NP under 1,5 års tid. Utredarna kallar det Nynäshamnskampanjen som bland annat har bedrivits av före detta politiker, som uppenbarligen vill misskreditera kommunledningen. Det, menar utredarna, har skadat kommunens anseende och varumärke.

– Det är viktigt att man från ledningens sida bemöter den här typen av kritik snabbt och sakligt. Annars är risken att missnöjet sprider sig och skapar oro i hela organisationen.

Nynäshamn har också en kultur som utredarna kallar Nynäshamnsandan. Det innebär att personallianser bildas, man känner varandra genom föreningar, båtklubbar, skolor och politiska organisationer. Här uppstår beroendesituationer som är svåra att hantera.

– Det förväntas att du inte kritiserar dina kolleger eller påpekar brister i hanteringen av olika frågor, säger Jarl Karlsson.

Nynäshamnsandan har bidragit till informell och otydlig myndighetskultur som måste försvinna genom att tydliggöra vilka roller och uppgifter de anställda i Nynäshamns kommun har.

– Som utredare uppfattar vi att det är en av grundorsakerna till de problem som upplevs i Nynäshamns kommun.