Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ökad tung trafik på väg 225 kräver åtgärder

Den nya hamnen i Norvik medför en kraftig ökning av godstransporter och lastbilar på land. Men hur den landväga trafikens negativa effekter ska minskas bestäms först om ett år. Stockholms Hamnar vill i dag inte svara på frågan om bolaget ska finansiera en gång- och cykelväg längs väg 225, utan hänvisar till kommande utredningar.

Trafikökningen är orsaken till att Mark- och miljööverdomstolen kräver att Stockholms Hamnar till hösten 2017 ska utreda och föreslå hur man kan minska den ökade trafikens negativa effekter på land. Först efter detta fastställer domstolen hamnens slutliga villkor – och vad Stockholms Hamnar måste göra åt saken.

Enligt Stockholms Hamnars vd Johan Castwall ska man anlita flera externa konsulter för utredningen. I utredningen kommer hamnbolaget också att använda sig av sin egen kunskap.

– En viktig sak som vi tittar på är att få så mycket som möjligt av godset att gå på järnvägsspåret som vi bygger till Norvik. Det är den mest givna åtgärden i det här sammanhanget, säger Johan Castwall.

Fullt utbyggd kommer hamnen att kunna ta emot 500 000 containrar och genom den ska 200 000 fordon med rullande gods strömma per år.

Merparten av den västgående lastbilstrafiken beräknas att gå längs väg 225, så länge som Tvärförbindelse Södertörn (tidigare Södertörnsleden) inte finns, om inte 225:an stängs av för tung trafik eller andra åtgärder vidtas. Tvärförbindelse Södertörn kan tidigast tas i bruk 2026, tio år senare än tidigare beräknat, om projektet inte försenas ytterligare. Det är sex år efter att Norviks hamn har kommit i gång.

Vilka planer har ni för hamntrafikens effekter på 225:an?

– Det är en jätteviktig fråga för oss och för kommunen att diskutera med Trafikverket. En del av utredningen blir ju att föra en diskussion med Trafikverket om vilka åtgärder som är möjliga och önskvärda att genomföra, svarar Johan Castwall.

Oron för trafikökningen är stor i Sorunda. Där har man bland annat föreslagit att Stockholms Hamnar ska finansiera en gång- och cykelväg längs med 225:an.

Hur ser ni på det?

– Det är i princip den här typen av frågor som vi behöver prata med kommunen, och framför allt, Trafikverket om. Trafikverket har ansvaret för vägar och järnvägar. Men vi gör en stor investering i järnvägen (järnvägen till Norvik), varför vi har en del förväntningar på att Trafikverket tar sitt ansvar för de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs för vägnätet. Det här är en fråga som handlar om vilka åtgärder som är lämpliga och vem som ska betala vad. De samtalen får vi och kommunen föra tillsammans med Trafikverket.

För bygget av den nya hamnen i Norvik och dess järnvägsspår har Stockholms Hamnar budgeterat 3,5 miljarder kronor.