Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Centern: Bygg ny väg och järnväg mellan Nynäshamn och Vagnhärad

Annons
Centerpartiets Peter Wennerberg föreslog redan för ett par år sedan en tvärförbindelse mellan Älgviken i Nynäshamn (bilden) till Vagnhärad. Parallellt kan också en ny järnvägsförbindelse dras.

Vägkontoret hade ett tre dagar långt möte angående väg 225 i Sorunda vintern 2015/2016. Där deltog kommunpolitiker från Nynäshamn, Botkyrka och Södertälje. Även representanter från NCC, Stockholms hamnar, Buss Link, fraktbolag, företag och boende längs väg 225 deltog.

Vid mötets början ifrågasatte Centerpartiets kommunkrets ordförande Peter Wennerberg varför Trosa kommun inte var inbjuden till det mötet. Då väg 225 inte är ett rimligt alternativ för tung transport från den kommande Norviks hamn, Gotlandstrafiken och Baltikum, föreslog Wennerberg en förbindelse mellan Älgviken vid Nynäshamn till Vagnhärad. Den vägen skulle vara cirka 2,5 mil lång och knyta an vid befintliga E4:an vid avfarten mot Vagnhärad. Transporten söderut i Sverige skulle förkortas med cirka 12 mil tur och retur, om man jämför med väg 225. Den skulle dessutom bli mer trafiksäker.

... föreslog Wennerberg en förbindelse mellan Älgviken vid Nynäshamn till Vagnhärad. Den vägen skulle vara cirka 2,5 mil lång och knyta an vid befintliga E4:an ...

Mötet varade i tre dagar. Deltagarna delades upp i mindre arbetsgrupper för att diskutera väg 225 och dess status. Samtliga arbetsgrupper kom fram till att väg 225 inte är en hållbar lösning för den ökade trafiken från Nynäshamn.

Redan 1962 skrev Vägverket avtal med markägarna längs väg 225 eftersom det fanns planer på att räta ut vägen. Det avtalet gällde i 25 år. Då avtalet hade löpt ut och inget arbete hade påbörjats förlängdes det med fem år, det vill säga till 1992. Efter det har inget nytt avtal upprättats. Förmodligen för att man redan då insåg att väg 225 inte är en lämplig lösning.

Läs även: "Stockholm Norvik Hamn behöver Tvärförbindelsen och väg 225"

Vi tycker att väg 259 från Handen till Skärholmen inte heller är en hållbar lösning, eftersom det redan nu är en trafikinfarkt större delen av dygnet, där den ska mynna ut på E4:an. Vi tror inte heller på idén att leda den tunga trafiken upp mot Stockholm för att den sedan ska åka tillbaka söderut igen. Farligt gods får dessutom inte trafikera väg 259 och är således inte ett alternativ som kommer att fungera. Att som nu leda in farligt gods på den slingriga och smala vägen 225, där två långtradare redan i dag har problem att mötas på vissa sträckor, är direkt vansinne. Förutom riskerna med farligt gods tillkommer den ökade mängden miljöfarliga utsläpp längs väg 225, med många boende, betesmarker, odlade åkrar och rekreationsområden intill vägen.

Då Södertörn är en expansiv region är Centerpartiets Peter Wennerberg och alliansens förslag om en förbindelse direkt mellan Nynäshamn och E4:n det enda hållbara lösningen i förlängningen. Det kan tyckas märkligt att Nynäshamns kommunstyrelse förespråkar väg 259, som inte alls är till fördel för regionen i stort eller för Nynäshamn i synnerhet.

Om samhället Nynäshamn ska kunna utvecklas från spökstad till en attraktivt blomstrande skärgårdsstad krävs stora satsningar på en fungerande infrastruktur.

Om samhället Nynäshamn ska kunna utvecklas från spökstad till en attraktivt blomstrande skärgårdsstad krävs stora satsningar på en fungerande infrastruktur. Med tanke på att man har valt att anlägga en stor godshamn i Norvik i Nynäshamn ska det bli spännande att se den fortsatta utvecklingen av staden.

Bostadsbyggande är positivt, men det genererar också andra behov. I dag finns till exempel bara ett enkelspår som trafikeras av pendeltåget mot Stockholm, med halvtimmestrafik. Redan för fyrtio år sedan planerades det för ett spår till på grund av det ökade behovet. Inget har hänt.

Även tågtrafiken, som bör gå parallellt med en ny väg från Älgviken till Vagnhärad, kan kopplas på vid befintlig järnväg i Vagnhärad.

Nu ska enkelspåret även användas av godstrafiken från Norviks hamn, ett transportsätt som ur miljösynpunkt givetvis bör prioriteras.

Även tågtrafiken, som bör gå parallellt med en ny väg från Älgviken till Vagnhärad, kan kopplas på vid befintlig järnväg i Vagnhärad. Där bildas en ny järnvägsknut som står i förbindelse med resten av landet.

Det här är en synnerligen attraktiv miljövänlig lösning och det måste vara av yttersta intresse för både stat, kommun och alla typer av trafikanter att trafiken leds kortast möjliga väg med så få hinder och faror som möjligt.

Det är omöjligt att inte ställa sig frågan hur Nynäshamns kommunledning har kunnat ställa sig positiv till Stockholms hamnars önskan att etablera en stor godshamn i regionen när den viktigaste frågan inte är besvarad: Vilken hållbar lösning har vi projekterad, finansierad, byggd och klar till hamnens öppnande 2020?

Det kan inte vara en ny upptäckt att en hamn inte är en slutförvaring av gods, utan en länk i en transportkedja. Med tanke på kommunpolitikernas uttalande i NP vid flera tillfällen under året kan man lätt tro att så är fallet.

Karolina Johansson-Starck

Centerpartiets arbetsgrupp för en ny tvärled på Södertörn

Läs även:  Väg 225 kommer att drabbas av trafikinfarkt då Norviks hamn tas i bruk

Läs även: S: Tvärförbindelse Södertörn sköts upp av den förra moderatledda regeringen

Läs även: Alla får tycka till om nya hamnen – domstol samlar in synpunkter om lastbilstrafiken

Läs även: Landstinget kräver att väg 225 avlastas: "Att stoppa viktiga framtidsbyggen riskerar bli en dyrköpt politik"

Läs även: Ökad tung trafik på väg 225 kräver åtgärder

Läs även: Domstol säger ja till Norvik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons