Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge 85-plussare rätt till omsorgsboende utan bedömning kan bryta mot lagen

Annons

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 10 januari skall en motion från (M) behandlas, i vilken det föreslås att kommuninvånare som är 85 år och äldre skall kunna få vård- och omsorgsboende utan biståndsbedömning. 

Då alla partier naturligtvis vill att vi ska ha så bra äldreomsorg som möjligt har socialnämnden i samförstånd tagit fram ett tvärpolitiskt äldreprogram. I det partigemensamt framtagna ”äldrepolitiska programmet” har vi tillsammans definierat tre modeller för äldreboende:

1. Vård- och omsorgsboende där omfattande omvårdnad sker utifrån hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen.

2. Trygghetsboende (utan biståndsbedömning) där man, som exempelvis på ”Västra Balder” bor i en lägenhet med tillgång till gemensamhetsutrymmen i huset och hemtjänst.

3. Seniorboende (utan biståndsbedömning) där man bor i en fastighet med lägenheter med gemensamhetslokaler inom närområdet, exempelvis ”Östra Balder”.

Biståndsbedömningen inför att sätta in omvårdnadsåtgärder är till för att lagstiftaren ska kunna utöva tillsyn över de åtgärder som utförs för den enskilde – det är tänkt som ett skydd. Det ska också vara ett överklagningsbart beslut om man är missnöjd med omfattningen av omvårdnaden.

Läs även: (M) vill avskaffa krav på biståndsbedöning för de äldsta – "Personer över 85 ska ha rätt till äldreboende"

Om något gått fel i omvårdnadsåtgärderna för den enskilde är biståndsbeslutet det som avgör om man handlat fel eller inte. Biståndsbeslutet är en del i dokumentationen kring den enskilde i samma rangordning som patientjournalen på ett sjukhus.

På ett vård- och omsorgsboende utförs vanligtvis ett stort antal omvårdnadsinsatser, allt från medicindelning till avancerade medicinska insatser upp till och med sjuksköterskenivå. Därför är biståndsbedömningen viktig för en bra omvårdnad av den enskilde.

Linköpings kommun fick också ett vite på två miljoner kronor om man inte ändrade på handläggningen.

Linköpings kommun har prövat en modell där den enskilde själv skulle kunna besluta om enklare åtgärder i sin omvårdnad för hemtjänst i ett så kallat serviceavtal. Detta prövades ända upp till kammarrätten där man fastslog att kommunen i sin myndighetsutövning måste ta beslut utifrån hela människans behov.

Linköpings kommun fick också ett vite på två miljoner kronor om man inte ändrade på handläggningen.

På grundval av detta beslut har regeringen gjort en utredning: ”Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre” (DS 2017:12). Där framgår det att lagen inte ens i nuläget ger utrymme att besluta om enklare hemtjänstinsatser utan biståndsbeslut. Det som utredaren lyfter fram är utvecklingen av ett ”mellanboende” måste till. I utredningens text förefaller det som att det ”äldrepolitiska programmets” definitioner på trygghetsboende och seniorboende till största delen uppfyller dessa kriterier.

I ovanstående behandlas över huvud taget inte så omfattande åtgärder som vård- och omsorgsboenden i dag utför. Det skulle dessutom vara väldigt svårt att prioritera och se till att personer kommer till rätt miljö i sitt vård- och omsorgsboende, till exempel vad gäller hur kraftigt demensen har utvecklats och vilket behov omvårdnadsresurser krävs utifrån detta.

Med bakgrund av ovanstående tog socialnämnden beslut om att förorda ett avslag på motionen. Mot beslutet reserverade sig (M). Vid mötet framkom heller inga skäl från (M) som skulle leda till en annan tolkning av rättsläget än det förvaltningen har skrivit fram.

Bedömningen är att i dagsläget bifalla (M):s motion – som för övrigt stöds av (C) och (KD) – skulle innebära att Nynäshamns kommun begår ett lagbrott.

Jag vill framhålla att den dialog som vi har i socialnämnden verkligen månar om att de äldre i vår kommun ska få en bra omvårdnad. En viktig del i omvårdnaden är att den dokumenteras och utförs på det sätt lagstiftaren gett utrymme till.

Läs även: KD: Kommunen dålig på att ordna äldreboende till dem över 85 år

Avslutningsvis. Bedömningen är att i dagsläget bifalla (M):s motion – som för övrigt stöds av (C) och (KD) – skulle innebära att Nynäshamns kommun begår ett lagbrott och kan liksom i Linköping hotas att få betala miljonbelopp i vite. Ett belopp som skall tas någonstans i verksamheten, vilket innebär att någon del i verksamheten drabbas av nedskärning.

Även om det nu är valår och vi ska vara framåtriktade, är att byta mot lagen inget som majoriteten i socialnämnden kan ställa sig bakom. Att bryta mot lagen bör heller inte kommunfullmäktige göra. Det som förvånar är att ett parti som brukar framhålla lag och ordning lägger ett sånt här förslag utan förklaring kring lagligheten i förslaget?

Ola Hägg (S)

Socialnämndens ordförande i Nynäshamn

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons