Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Skall vi få till en bättre väg 225 måste vi agera tillsammans”

Annons

Karolina Johansson-Starck (C) påpekar i NP att hennes partikollega, Peter Wennerberg (C), vid de av Trafikverket anordnade möten, som ett led i en så kallad åtgärdsvalsstudie angående väg 225, framförde att vi borde ha en förbindelse från Älgviken till Vagnhärad.

Det tyckte vi liberaler redan 2002. Då skrev vi i vårt kommunalpolitiska program för 2003-2006, som hade rubrik Ny väg för Nynäshamn, bland annat: ”utbyggnad av väg 73” och ”ny vägförbindelse rakt västerut från vår kommun till E4.”

Tack vare engagemang från många, inte minst från Rolf Utberg, har vi nu en bra väg till Stockholm. Dessvärre har det inte hänt någonting substantiellt beträffande väg 225.

Det är som Johansson-Starck skriver: ”Transporterna söderut i Sverige skulle förkortas med cirka 12 mil tur och retur, om man jämför med väg 225. Det skulle dessutom bli mer trafiksäkert.” Det är bland annat av den anledningen, och att kapacitetstaket för väg 225 för länge sedan har överskridits, som Liberalerna i Nynäshamn tidigt uppmanat våra partikolleger i riksdagen att agera i frågan.

Karin Pilsäter (L) skrev i en riksdagsmotion (2006/07:Ub258): ”Färdigställandet av väg 73 måste garanteras och i nästa steg väg 225 mellan Södertälje och Nynäshamn. Detta är särskilt angeläget då Norvik är utbyggt.”

Ett par år senare skrev vår partikollega Anna Steele i en motion (2013/14:T207): ”Upprustningen av väg 225 mellan Södertälje och Nynäshamn måste garanteras. Detta är särskilt angeläget då Norvik är utbyggt.”

Nina Lundström (L) har ställt ett antal skriftliga frågor under åren till olika infrastrukturministrar om väg 225. En av dessa (2014/15:118) löd: ”Transporter som ska söderut väljer ofta väg 225. En ökad andel gods till sjöss i regionen leder visserligen till att trafikens miljöpåverkan generellt sett minskar, men samtidigt ökar problemen på vägar som 225:an, som inte är byggda för tung trafik. Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på och omkring väg 225?”

Tyvärr har mina partikollegers agerande inte fått ansvariga myndigheter att agera.

I en annan (2016/17:1846) skrev Lundström:

”Vägen är inte ur trafiksäkerhetssynpunkt anpassad för den tunga trafiken. Det kan stundtals komma uppemot 10–15 lastbilar efter varandra. Vissa delar av vägen har skarpa kurvor, och vägbredden är bitvis mindre än sju meter. Gående och cyklister har svårt att använda väg 225 av trafiksäkerhetsskäl. Enligt olycksstatistik är väg 225 drabbad av flera dödsolyckor och svåra olyckor. Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth: Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka trafiksäkerheten på väg 225?”

Läs även: "Stockholm Norvik Hamn behöver Tvärförbindelsen och väg 225"

Tyvärr har mina partikollegers agerande inte fått ansvariga myndigheter att agera. Trafikverket har genomfört den ovannämnda åtgärdsvalsstudien, i vilken både Wennerberg och jag och flera andra varit delaktiga. Den har hitintills inte resulterat i mer än en, i och för sig bra, rapport. Den finns att ladda ner från Trafikverkets hemsida.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att Länsstyrelsen i Stockholms län inte har insett att väg 225 inte är dimensionerad för dagens trafik och än mindre för den trafikökning som den nya hamnen i Norvik kommer att medföra. I förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029 nämns inte väg 225.

Man kan undra över vilken kunskap länsstyrelsen har om verkligheten på Södertörn. Att väg 225 inte nämns i förslaget gjorde att vi liberaler i Nynäshamn skickade in ett remissvar, i vilket vi påpekade denna uppenbara brist.

Skall vi få till en förändring beträffande väg 225 måste vi agera tillsammans.

Bo Persson (L)

Kaisa Persson (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons