Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så kan kollektivtrafiken i Stockholmsregionen och Nynäshamn förbättras

Annons

Stockholmsregionen växer så det knakar. Om ungefär tio år förväntas länet ha tre miljoner invånare. För att möta befolkningsökningen, bidra till fortsatt utveckling och tillväxt och samtidigt klara klimatmålen är kollektivtrafiken en nyckelfaktor. Dagens infrastruktur klarar inte av detta utan det behöver göras mer investeringar, i både vägar och järnväg. Nu måste därför regeringen möta upp våra växande investeringar för att regionen ska kunna möta framtiden och inte stanna upp.

SL:s nya tidtabell för 2019 visar tydligt att den blågröna landstingsmajoriteten tar ansvar för en utbyggd kollektivtrafik. I budgeten för i år satsas 390 miljoner kronor mer på kollektivtrafik än förra året, vilket tillsammans med biljettintäkterna ger en förstärkning av SL-trafiken med 631 miljoner kronor. Under kommande år fortsätter också arbetet med den omfattande utbyggnaden av tunnelbanan med 17 nya stationer och 3 mil nya spår – en utbyggnad med cirka 30 procent. Totalt ska 46 nya spårstationer och 6 mil nya spår byggas i länet kommande år.

Under 2019 görs också en riktad satsning på busstrafiken med 160 miljoner kronor. Detta möjliggör såväl fler och tätare turer i befintlig SL-trafik, som en utbyggnad av trafiken med nya linjer samt tvärgående och kapacitetsstarka direktförbindelser. Huvudsyftena till de utökningar som sker är att minska trängseln, förbättra resmöjligheterna och trafikförsörja nya bostadsområden. Det vill säga att få länet att växa tillsammans. Totalt handlar det om över 127 000 nya avgångar under året, cirka 400 per dygn, i SL:s busstrafik.

För Nynäshamns del innebär satsningarna bland annat att vi ekonomiskt säkrar upp direktbusstrafiken till Stockholm. Det innebär att de populära busslinjerna 861 och 862 blir kvar som vi lovade. Vi ser även till att behålla snabbtåget mellan Nynäshamn och Stockholm, vilket gör att nynäshamnsborna nu kan ta sig till Stockholm på under timmen. Vi slår även vakt om utökningen av pendeltågstrafiken med en femtedel som vi inledde förra mandatperioden. Till det kan även nämnas mindre men viktiga förstärkningar som en bättre koppling mellan buss 852 och Landsortstrafikens båtlinje till Öja.

Men även robustheten, pålitligheten och kapaciteten i pendeltågssystemet behöver utökas. De störningar och förseningar vi i dag alltför ofta ser i tågtrafiken går att spåra direkt till problem med statens bristande ansvarstagande för drift och underhåll av järnvägen. En ny regering måste ta detta på allvar och prioritera resurserna bättre.

Tågsträckorna i Stockholm är de mest trafikerade i landet och bidrar till att regionen växer ihop till en gemensam arbetsmarknadsregion. Därtill har de betydelse för hela landets järnvägstrafik. Detta bevisas inte minst av att åtta av tio tåg börjar eller stannar i Stockholm.

För att öka kapaciteten i systemet och möjliggöra en både tätare och punktligare tågtrafik behövs inte bara flera och bättre riktade satsningar på drift och underhåll av de befintliga spåren. Därtill krävs nya spår i form av såväl dubbelspår som möjliggör för tåg att kunna mötas och fler vändspår som ger möjligheter att vända pendeltåg i strategiska lägen. Även här krävs dock initiativ från regeringen för att dessa ska kunna komma på plats.

Vi vill också att kollektivtrafiken ska vara hel, ren, snygg och trygg. Med en riktad miljonsatsning på trygghetsväktare i pendeltågstrafiken, med extra fokus på bland annat Nynäshamn, tar vi ett ytterligare steg för en säkrare och bättre kollektivtrafik för resenärerna.

Skattebetalarna har fått löften om en bättre fungerande pendeltågstrafik och det förtjänar de att få. Vi kan göra, och gör, mycket, men nu måste även regeringen ta chansen att möta upp och genomföra de investeringar som skulle lösa upp propparna i systemet.

Det är dags att ta de investeringsbeslut som behövs för att vi ska kunna öka kapaciteten i pendeltågstrafiken och bättre knyta ihop regionen för att fortsätta bidra till bättre förutsättningar för mänskligt liv och rörelse och därmed tillväxt och utveckling. Det är dags för en regering som fattar de beslut för drift och underhåll som krävs för en bättre fungerande järnväg.

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande Nynäshamn

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons