Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

"Stockholm Norvik Hamn behöver Tvärförbindelsen och väg 225"

Åtgärder på det statliga vägnätet på Södertörn inför öppnandet av Stockholm Norvik Hamn är Trafikverkets ansvar, skriver Stockholms Hamnars ordförande Stefan Hansson (S) och vd Johan Castwall.

De senaste veckorna har Stockholm Norvik Hamn fått stort utrymme i NP, med fokus på trafiksituationen på Södertörn inför hamnens öppnande. Vi i Stockholms Hamnar investerar miljardbelopp i Stockholm Norvik Hamn för att sjöfarten ska kunna utnyttjas mer och för att de statliga vägarna och järnvägarna genom Sverige ska kunna avlastas. På så sätt skapar vi förutsättningar för en hållbar varuförsörjning.

Det gods som kommer till Stockholm Norvik Hamn behöver en kort sluttransport på väg eller järnväg för att nå sin slutdestination. Vi bygger och finansierar själva en järnvägsanslutning mellan den nya hamnen och Nynäsbanan för att containergods ska kunna transporteras på järnväg. Men, allt gods kommer inte att kunna transporteras på järnväg. Därför krävs kapacitetsstarka och moderna väganslutningar för framtidens transporter på Södertörn som länkar ihop den långväga sjötransporten med en kort regional transport på väg.

Men, allt gods kommer inte att kunna transporteras på järnväg. Därför krävs kapacitetsstarka och moderna väganslutningar för framtidens transporter på Södertörn

Att Stockholm Norvik Hamn kommer generera trafik i regionen och att infrastrukturen behöver uppgraderas är ingenting nytt. Det har konstaterats i tidigare utredningar avseende väg 225 och Tvärförbindelse Södertörn och i det underlag som tagits fram inom ramen för miljöprövningen för Stockholm Norvik Hamn. Detta och att kapacitetsstärkande åtgärder är nödvändiga för att säkra transporterna till och från hamnen är också något som vi under årens lopp lyft fram i kontakt med regeringsföreträdare, myndigheter och kommuner. Vi har nyligen skickat in vårt yttrande över Trafikverkets nationella plan samt länsplanen där detta framgår tydligt.

I en debattartikel på SvD Debatt från 4 november i år har vi, tillsammans med kommunrepresentanter på Södertörn och företrädare för näringslivet, varit tydliga med att staten måste ta sitt ansvar och säkra finansiering och genomförande av Tvärförbindelse Södertörn. Ansvaret för den statliga infrastrukturen ligger på Trafikverket och därför ska åtgärder på det statliga vägnätet också genomföras av Trafikverket.

Därför är det också rimligt att staten möter upp våra investeringar med åtgärder i anslutning till hamnen.

Stockholm Norvik Hamn bidrar till att avlasta den statliga infrastrukturen när mer gods kan transporteras in till Stockholmsregionen sjövägen. Detta ligger helt i linje med regeringens ambitioner om överflyttning av gods från land till sjö. Därför är det också rimligt att staten möter upp våra investeringar med åtgärder i anslutning till hamnen.

När Stockholm Norvik Hamn öppnar om 2,5 år, 2020, kommer den största delen av transporterna vara ett resultat av omflyttning av redan befintlig trafik i Stockholmsregionen. Det handlar dels om containergods som i dag går till Frihamnen i Stockholm, men också om rullande transporter från färjor som i dag går på Nynäshamns hamn och som redan trafikerar vägarna.

Därför behöver transportsystemet söder om Stockholm, som hittills varit eftersatt, uppgraderas.

Initialt handlar det alltså inte om några större volymökningar av transporterna i Stockholmsregionen, utan snarare en förändring av godsflöden som nu kommer nyttja infrastrukturen på Södertörn. I takt med att varuförsörjningen till den växande Stockholmsregionen ökar, kommer dock volymerna i den nya hamnen att öka, och så även de lokala och regionala transporterna. Därför behöver transportsystemet söder om Stockholm, som hittills varit eftersatt, uppgraderas.

Det finns en bred uppslutning kring att Stockholm Norvik Hamn har en stor betydelse för både Södertörn men även för Stockholmsregionen i stort. Uppslutningen sträcker sig över kommungränser och partibeteckningar och mellan näringslivet och det offentliga. Vi är alla angelägna om att den fulla potentialen av Stockholm Norvik Hamn nyttjas.

Förhoppningsvis kan vår nya hamn bidra till att rikta strålkastarljuset mot Södertörn för att få till de viktiga investeringarna som inte bara gynnar hamnen, utan även bostadsbyggandet och den regionala utvecklingen.

Men den bristande infrastrukturen på Södertörn är en stor utmaning. Frågan är nu högt upp på agendan i en tid då viktiga beslut ska fattas om infrastrukturen under den kommande planperioden. Förhoppningsvis kan vår nya hamn bidra till att rikta strålkastarljuset mot Södertörn för att få till de viktiga investeringarna som inte bara gynnar hamnen, utan även bostadsbyggandet och den regionala utvecklingen.

Stefan Hansson (S), styrelseordförande Stockholms Hamn AB

Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar

Läs även: Väg 225 kommer att drabbas av trafikinfarkt då Norviks hamn tas i bruk

Läs även: S: Tvärförbindelse Södertörn sköts upp av den förra moderatledda regeringen

Läs även: Alla får tycka till om nya hamnen – domstol samlar in synpunkter om lastbilstrafiken

Läs även: Landstinget kräver att väg 225 avlastas: "Att stoppa viktiga framtidsbyggen riskerar bli en dyrköpt politik"

Läs även: Ökad tung trafik på väg 225 kräver åtgärder

Läs även: Domstol säger ja till Norvik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel