Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stoppa höghusen nu

Visst behöver kommunen fler bostäder och flera ställen i Nynäshamn behöver lyftas genom lämplig bostadsbebyggelse. Det är dock upprörande hur Nynäshamns kommun låter byggbolag diktera villkoren utifrån egna vinstintressen och svulstiga idéer om nya ”landmärken” i Nynäshamn.

Magnolias bisarra 17-våningsskrapa vid Sjötelegrafen och tiovåningshusen i korsningen Höjdgatan/Skolgatan, är två exempel på hur kommunens representanter har tappat förankringen i vad Nynäshamn är och ska vara. Ni visar tondövhet och arrogans gentemot oss Nynäshamnare, och hänsynslöshet mot Nynäshamns centrala natur- och kulturmiljövärden i hanteringen av dessa detaljplaner. I samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet för Älgen 18 framgår hur ni helt ignorerar de omkringboendes kritik och synpunkter, och även går tvärs emot slutsatser och intentioner i Nynäshamns fördjupade översiktsplan (FÖP) och grönstrukturplan.

• Ni låter skövla ett av de allra sista kvarvarande värdefulla centrala grönstråken och spränger bort värdefull karakteristisk hällmark.

• Ni bryter upp värdefull och bevarandevärd historisk kulturmiljö i villastaden

• Ni bryter grovt mot intentionen med låg bebyggelse i Nynäshamn i allmänhet och i villastaden i synnerhet - de tre punkthusen är tre gånger högre än vad FÖP anger.

• Ni förändrar Nynäshamns stadsprofil på ett radikalt och negativt sätt med dessa icke stadsplanemässiga skyskrapor som är placerade på en högpunkt i staden.

I FÖP står hur viktig medborgardialogen är för att förankra planer hos invånarna och skapa acceptans, men medborgarnas högst berättigade kritik och synpunkter har viftats bort och trivialiseras medan byggbolagens önskemål och vinstkrav får stå oemotsagda. Ni på kommunen ska inte gå byggbolagens ärenden. Ni ska ta tillvara kommuninvånarnas intressen och följa era egna styrdokument, men ni bryter mot båda dessa uppgifter. Hur ni på kommunen kan anse att det är ”värnande om naturvärden och kulturmiljö” och att dessa skyskrapor i trä ”smälter in” och ”harmoniserar” med områdets kulturhistoriskt värdefulla karaktär, är obegripligt och anmärkningsvärt.

Protesterna mot detaljplanen för Älgen 18 är massiva från omkringboende. Det handlar inte om att ”några kringboende anser att husen är för höga”, som det stod i NP:s artikel. Tiovåningshusen är ett oförlåtligt misstag som måste stoppas innan det är för sent. När grönområdet med sin berghäll väl är bortsprängt och skyskraporna står där och skapar otrivsel går det inte att ångra denna skamfläck i stadsprofilen.

Vi kräver att kommunen nu stoppar höghusbyggena och bevarar grönstråket och kulturmiljön vid Älgen 18. Vi uppmanar även Nynäshamns invånare att tydligt visa för er politiker att vi inte vill ha fler landmärken och höga punkthus, utan att Nynäshamn ska förbli så som det står i FÖP – en kustnära småstad av låg och tät bebyggelse med integrerad grönska.

Signhild Gehlin tillsammans med 41 personer boende i villor och flerbostadshus i området

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel