Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Trafikverket har inte alls brytt sig om inkomna synpunkter på nya Landsortsfarleden

Miljögruppen Havsörnen anser att den planerade nya Landsortsfarleden är onödig.

Trafikverket avser att kasta 300 miljoner skattekronor – i verkligheten högst troligt minst det dubbla – i sjön, genom att i Stockholms södra skärgård bygga en onödig farled benämnd ”Landsortsfarleden”. miljö

Denna farled skulle bli betydligt längre än den nuvarande och dras genom ett av södra skärgårdens mest grundbemängda och naturkänsliga områden. Ett sådant farledsbygge skulle kräva omfattande muddringar, sprängningar och dumpning av bortmuddrade och bortsprängda massor i havet. Befintlig bottenflora och fauna slås ut i stora områden och överlevnaden av ett antal rödlistade fågelarter äventyras. Ingreppet skulle innebära en obotlig skada för djur- och naturliv, till exempel yngelplatser för fisk.

Därtill 12 nya fyrar modell stålskelett, höjd upp till 18 meter, på betongfundament skulle spridas ut i havet, ett hav som är skyddat som riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv.

Därtill 12 nya fyrar modell stålskelett, höjd upp till 18 meter, på betongfundament skulle spridas ut i havet, ett hav som är skyddat som riksintresse för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv.

Berörda, förutom djur och natur, är ett flertal tusen personer, fast boende och fritidsboende och personer inom det rörliga friluftslivet som utmed den i dag ostörda kuststräckningen Torö – Lisö upp till Ragnarök skulle utsättas för ett dagligt buller motsvarande boende vid en järnväg med 3 500 fartygspassager per år.

Transporterna skulle gälla huvudsakligen fossila bränslen med tankbåtar upp till 220 meters längd. Trafikverket är enligt lag skyldigt att genomföra ett samråd med berörda och en lång rad föreningar, fast boende, fritidsboende och representanter för det rörliga friluftslivet har ställt frågor och lämnat synpunkter.

Trafikverket har till ingen del beaktat inkomna synpunkter. Trafikverket är enligt lag skyldigt att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilken utfärdades mitt under semestertider, den 12 juli i år, med möjlighet till yttrande senast den 28 augusti.

Anlitade oberoende experter har konstaterat att Trafikverkets MKB är undermålig – ett beställningsverk i Trafikverkets ledband. Vare sig behov, nytta eller skadeeffekter av en ny farledsträckning har objektivt visats.

Nära 1 000 personer har genom ombud i dag ingivit yttrande till Trafikverket, Sjöfartsverket och länsstyrelsen. Anlitade oberoende experter har konstaterat att Trafikverkets MKB är undermålig – ett beställningsverk i Trafikverkets ledband. Vare sig behov, nytta eller skadeeffekter av en ny farledsträckning har objektivt visats.

En höjdare inom svenskt näringsliv uttalade för några år sedan i samband med en oljekatastrof i USA att de drabbade utgjordes av ”the small people”, underförstått folk som man inte behöver ta hänsyn till. Vi alla, politiker och vanligt folk, är ense om att kraftigast möjligt begränsa exponeringen från fossila bränslen i vårt samhälle.

Trafikverket däremot satsar minst en halv miljard skattekronor för att möjliggöra för oljebolagen att transportera ännu mer fossila bränslen genom den känsliga innersta skärgården. Trafikverkets uttalade motiv är: ”Det är marknaden och oljebolagen som styr vilka alternativ som skall realiseras”. Man tar sig för pannan!

Dessbättre har vi i regeringen miljöinriktade ministrar, till exempel Tomas Eneroth, och Isabella Lövin med fler, som kommer att sätta stopp för denna planerade miljöskandal och i stället satsa den halva miljarden på verkliga behov i vårt samhälle.

Miljögruppen Havsörnen

Richard Bergflo, jurist

Lena Bristrand, IT-konsult, verksamhetsanalytiker

Jan Bäcklund, professor emeritus KTH

Susanna Ekströmer, samordnare

Hans Lennartsson, byggnadsingenjör

Björn-Erik Pettersson, bonde

Björn Rosengren, advokat

Henrik Winberg, ingenjör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel