Annons
Vidare till nynashamnsposten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Väg 225 kommer att drabbas av trafikinfarkt då Norviks hamn tas i bruk

Nynäshamns kommun har sålt ut trafiksäkerheten på väg 225, skriver liberalerna Bernt Wåhleman och Bo Persson.

Tisdagen den 7 november fanns i NP en informerande artikel där Stockholms hamnar i en studie medger att väg 225 kommer att drabbas hårt av tung trafik när Norviks hamn är färdigbyggd.

I inlagan till mark- och miljödomstolen konstaterar Stockholms hamn att då hamnen öppnar om ett par år kommer till att börja med drygt 400 lastbilar att dagligen belasta vägnätet, när sedan hamnen är helt utbyggd stiger siffran till uppåt 1 000 tunga fordon per dag.

Till skillnad från sina tidigare utredningar slår man fast att väg 225 kommer att drabbas hårdast oavsett när Tvärförbindelsen Södertörn kommer till stånd. Det beror på att väg 225 är den kortaste vägen från Norvik till E4 söderut och E20 västerut. Det innebär att dagligen kommer ytterligare minst 140 lastbilar att åka på väg 225 mot Södertälje. Denna mängd skall då läggas till den tunga lastbilstrafik som redan i dag använder väg 225.

Läs också: Tvärförbindelse Södertörn är samhällsekonomiskt lönsam

Vi har för vår del för något år sedan räknat antalet fordon som kom från en av färjorna i Nynäshamns hamn. Det visade sig att 75 procent av den tunga lastbilstrafiken vid vår räkning valde väg 225. I regel anlöper två färjor varje dag Nynäshamn, vilket innebär att någonstans mellan 100 och 150 tunga lastbilar per dag redan i dag passerar genom Sorunda.

Det mest upprörande är att det är först nu som Stockholms hamnar presenterar dessa uppgifter. Det borde ha stått klart långt tidigare.

Konsekvensen av detta är att Norviks hamn kommer att fördubbla lastbilstrafiken på väg 225 år 2020. När sedan hamnen är färdigutbyggd innebär det att mellan 400 och 500 tunga lastbilar varje dag kommer att passera genom Sorunda. Det är enligt vår mening en helt orimlig utveckling om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Det mest upprörande är att det är först nu som Stockholms hamnar presenterar dessa uppgifter. Det borde ha stått klart långt tidigare. Dessutom skjuter Stockholms hamnar över hela ansvaret för den uppkomna trafiksituationen på Trafikverket.

Vi är också ytterst kritiska till Nynäshamns kommuns agerande i denna fråga. Det får oss att misstänka att ansvariga i Nynäshamn inte har velat se den utveckling av trafiken som man borde ha insett skulle komma, då sådana uppgifter skulle ha kunnat riskera att etableringen av Norviks hamn till Nynäshamn hotats. Därmed har man i princip sålt ut trafiksäkerheten längs väg 225.

När sedan kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) kommenterar dessa uppgifter påstår han, till skillnad från vad Stockholms hamnar anser, att det är Stockholms hamnars ansvar att lösa trafikproblemen. Det innebär att ingen vill ta i ”den heta potatisen” utan skjuter över ansvaret på någon annan, Trafikverket eller Stockholms hamnar. Resultatet riskerar att bli att ingenting kommer att hända.

Här har Stockholms hamnar äntligen kommit fram till en realistisk ståndpunkt, nämligen att den tunga trafiken som skall söder- eller västerut också med en tvärförbindelse kommer att välja väg 225.

Dessutom visar Patrik Isestad en stor naivitet när han till skillnad från det Stockholms hamnar påstår hävdar att lösningen för väg 225 är den planerade tvärförbindelsen, som ingen dessutom vet när den blir av. Här har Stockholms hamnar äntligen kommit fram till en realistisk ståndpunkt, nämligen att den tunga trafiken som skall söder- eller västerut också med en tvärförbindelse kommer att välja väg 225.

Att inte Patrik Isestad också har insett detta är mycket förvånande. Enligt uppgift är även Trafikverket medvetet om denna problematik. Men finansiering saknas både för en ny tvärförbindelse och att medverka till att den trafikinfarkt som väntar på väg 225 förhindras.

Vi har på nytt tillskrivit Trafikverket och önskat besked om när avtal om åtgärdsvalsstudien för väg 225 och nödvändiga åtgärder längs väg 225 kommer till stånd utan att få någon reaktion. Här förväntar vi oss i dag ett kraftfullt agerande från Nynäshamns kommun.

Det är också mycket oroande att väg 225 över huvud taget inte finns med i förslaget till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029. Detta innebär att det inte finns förslag till finansiering för förbättringar av trafiksäkerheten längs väg 225.

Bernt Wåhleman (L)

Bo Persson (L)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel